Skyltar

När du ska sätta upp en skylt krävs det oftast tillstånd

Vad behöver du tänka på när du vill sätta upp en skylt?

Du behöver oftast bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom ett område som omfattas av en detaljplan. Det gäller både tillfälliga och permanenta skyltar.

Som skylt räknas en tavla, bildskärm, skylt, flagga, vepor, banderoller, ljusprojektion eller liknande, som har i syfte att förmedla reklam eller information.

Oavsett om det krävs bygglov eller inte kan skyltar vid allmänna vägar kräva tillstånd enligt väglagen. Det gäller inom ett vägområde, intill ett vägområde eller inom 50 meter från ett vägområde.

För skyltar som inte kräver bygglov kan tillstånd krävas enligt lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Läs mer på Bygglov för skyltar - PBL kunskapsbanken - Boverket

Skyltar_bygglov

Publicerad 2023-05-15