Kartläggning - Kompetensutveckling i småföretag

Ett uppdrag från Ystad-Österlenregionen, fem kommuner i samverkan.

För att stimulera tillväxten hos småföretag krävs att den kompetenshöjning som företagen efterfrågar kan tillgodoses såväl som tillgång till arbetskraft med lämplig utbildning. Detta är en undersökning för att kartlägga utbildningsbehoven bland småföretagen i de berörda kommunerna.

Läs mer Kartläggning-Kompetensutveckling i småföretag  (öppnas i nytt fönster)

Beställ "Kartläggning-Kompetensutveckling i småföretag"  -   ring eller maila Ewa Alwén, 0411/57 75 65 -ewa.alwen@ystad.se

Publicerad 2020-03-11, Uppdaterad 2023-08-21