Hjartat_i_Ystad.jpg

Stadsutveckling

Ystad har en levande stadskärna. Tillsammans med Ystad i Centrum arbetar vi för att skapa förutsättningar för de som bor, verkar och besökar Ystad året runt. Tillsammans utvecklar vi Ystad och stärker vårt varumärke

Ystad i Centrum

Ystad i Centrum består av medlemmar i form av handlare, Ystads kommun och fastighetsägare.

Hjärtat i Ystad

I samarbete mellan Ystads kommun och Ystad i centrum, har ett stadsutvecklingsprojekt startats upp, projektet kallas ”Hjärtat i Ystad”.

En del i projektet är att hålla ihop de samverkansprocesser som pågår och som berör såväl olika verksamheter inom kommunen som näringsidkare och fastighetsägare i centrala Ystad. Processen finansieras av Ystads kommun.

Stadsmiljögruppen

Stadsmiljögruppen är tillsatt av Kommunstyrelsen som stöd för nämnderna i olika beslut som påverkar Ystads stadsmiljö. Här arbetar man tvärkommunalt med bland annat stadsmiljöprogram, torghandelsstadgar, offentliga utsmyckningar, försköning av gator, torg och grönområden. Gruppen består av olika interna kompetenser som ser möjligheter och lösningar från olika synvinklar och användarperspektiv.

Just nu är exempelvis Stortorget och Fritidsparken aktuella områden.

Publicerad 2022-06-28, Uppdaterad 2023-07-06