53-LichtonHavsblick_drone-1.jpg

Näringslivsstrategin

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny Näringslivsstrategi

Arbete pågår

Vi har fått i uppdrag att ta fram en ny Näringslivsstrategi och precis som många företag har vi valt att ta fram en tillväxtplan.

Har du frågor om arbetet? Kontakta foretagslots@ystad.se

Nuläge

Näringslivsstrategin i Ystads kommun antogs av Kommunfullmäktige 2011-05-19.

Näringslivsstrategin 2011, pdf

Vision

År 2020 är Ystads kommun en av Sveriges främsta tillväxtkommuner. Företagsklimat är ett föredöme för övriga kommuner och företag. Kommunen och företagen har tillsammans skapat en hållbar utveckling* av samhället.

Syfte

Genom en hållbar utveckling av näringslivet skapas förutsättningar för fler invånare, vilket för med sig en förbättrad service, utvecklad infrastruktur och möjligheter till större utvecklingsprojekt i kommunen.

Strategi

Vi ska ha och ständigt utveckla ett annorlunda företagsvänligt klimat som gör Ystad till den naturliga kommunen för företag, byggande och boende.

Publicerad 2022-04-26, Uppdaterad 2023-10-13