Smorgasbord_liggande.jpg

Hållbara affärer

Torsdagen den 13 september, en halvdag i Ystad Arena med temat "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"

Arrangemang no 1

Målet med dagen

Att använda FNs hållbarhetsmål som ett paraply och en arena för att tänka nytt eller annorlunda tillsammans.

Under förmiddagen ökar vi vår kunskap och etablerar nya affärsnätverk bland annat genom att identifiera och sprida allt bra som redan görs i vår region och samtidigt identifiera outnyttjade resurser, nya möjligheter och skapa nya affärer.

Idag finns det många företag som redan arbetar hållbart som en integrerad del av sin business och företagsutveckling. Genom att skapa mer uppmärksamhet kring detta kan vi tillsammans inspireras och skapa fler kontakter och nya affärer inom regionen.

Förmiddagen går i linje med övrigt pågående arbete och kommer att löpa på som en röd tråd framöver med ytterligare arrangemang och aktiviteter för att underlätta och skapa förutsättningar för ett blomstrande närinsliv.

Programmet för dagen

Läs mer om dagen i vår blogg.

 

loggorna samlade

Publicerad 2021-09-12, Uppdaterad 2023-12-04