logo_TôS_EU_gul.jpg

TÖS

Tillväxt i östra Skåne.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och vill bygga broar, utveckla kompetens och knyta kontakter som leder till ett gynnsamt klimat för utveckling och tillväxt. TÖS är ett arbetsmarknadsprojekt som pågår mellan 2017 och 2020.

Projektet ägs av Kristianstads kommun och drivs av Krinova Incubator & Science Park, Skåne Nordost och Ystads Kommun i samarbete med de 12 kommunerna i Östra Skåne.

TÖS finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden, Region Skåne samt Sparbanksstiftelserna 1826 och Färs & Frosta, ägare till Sparbanken Skåne.

Tösonline hittar du dels material från de två innovationsseminarierna och dels en digital utbildning i innovation.

Publicerad 2022-08-06, Uppdaterad 2023-12-04