Campus Österlen

En yrkeshögskoleutbildning ska präglas av stark arbetslivsanknytning eftersom det är en stor del av utbildningsformen.

Capus Österlen

Näringslivets medverkan är viktig! En yrkeshögskoleutbildning ska präglas av stark arbetslivsanknytning eftersom en stor del av utbildningsformen.

Det handlar om att den studerande ska få praktisk erfarenhet i sin utbildning och möjlighet till jobb efter examen, samtidigt som näringslivet får nya medarbetare med ny kunskap.

Vill du också engagera dig i ditt företags kompetensförsörjning och hitta framtidens medarbetare?

Kontakta Marie Liljenberg, verksamhetschef Campus Österlen, 0414-81 98 81, marie.liljenberg@simrishamn.se

Publicerad 2021-03-15