skola-pencils-878694_1920.jpg

Campus Österlen

En yrkeshögskoleutbildning ska präglas av stark arbetslivsanknytning eftersom det är en stor del av utbildningsformen.

Capus Österlen

En yrkeshögskoleutbildning ska präglas av stark arbetslivsanknytning eftersom en stor del av utbildningsformen.

Det handlar om att den studerande ska få praktisk erfarenhet i sin utbildning och möjlighet till jobb efter examen, samtidigt som näringslivet får nya medarbetare med ny kunskap.

Vill du också engagera dig i ditt företags kompetensförsörjning och hitta framtidens medarbetare?

Kontakta Jenny Randowo, 0411-57 75 19

Hur ser ert framtida rekryteringsbehov ut?

Campus Österlen söker nu arbetsgivare och företag till yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom följande yrken:

 • Redovisningsekonom digitala verktyg
  Driftspersonal inom energi-sektorn
 • Redovisningskonsult
 • Hållbar produktion – plast och polymeringenjör
 • IT-säkerhetsspecialist
 • Process- och produktionsutveckling inom teknik och industri
 • Fastighetsingenjör tekniska system
 • Automationsingenjör robotik
 • Processoperatör inom livsmedel
 • Specialistundersköterska inom äldrevården
 • Specialistundersköterska inom psykisk ohälsa
 • Kyl- och värmepumpstekniker
 • Drifttekniker värme, vatten och avlopp
 • Bygglovshandläggare
 • E-handelslogistiker
 • Fastighetsförvaltare
 • Offentlig upphandlare
 • Service- och underhållsingenjör med inriktning mot hållbarhet
Publicerad 2021-03-15, Uppdaterad 2023-05-02