UF - Ung Företagsamhet

UF ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. UF är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med att ge gymnasieungdomar möjlighet att träna sin företagsamhet genom att driva företag.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande och sedan 2009 arbetar de även på grundskolan. De finns i hela Sverige och hjälper eleverna att utveckla sin kreativitet och företagsamhet och hjälper dem att bli bättre rustade inför framtiden.

Lokala UF-gruppen i regionen Ystad-Österlen, som är ett samarbete mellan skolor, kommuner och näringsliv, har instiftat lokala tävlingar för de lokala UF-företagen för att öka elevernas motivation än mer och samtidigt uppmuntra och uppmärksamma våra duktiga ungdomar. Några elever brukar även årligen anordna en lokal UF-mässa så som en del i deras UF-företag.

Är du nyfiken och vill läsa mer, besök deras hemsida Ung Företagsamhet Skåne

 

Publicerad 2023-05-03, Uppdaterad 2024-03-20