Hamnutbyggnaden i bilder

11 juli 2019

Den nya östliga vågbrytaren är nu så långt kommen, så det är dags att binda samman den med den befintliga östra vågbrytaren.

hamnutbyggnadhamnutbyggnad

 

 

Färjelägena börjar skönjas

28 juni 2019

Äntligen börjar man kunna se var färjelägena ska vara. På bilden syns hur färjeläge 7 tar form. Sponten till tvärväggen är slagen.

Tillfyllnad med sand följer tätt efter med försiktighet, så att dragstagen kan monteras.

Muddring

spontSand och sten

Publicerad 2019-06-28, Uppdaterad 2019-07-12