Material, miljö och fakta

Under utbyggnaden av Ystad hamn går det åt stora volymer byggmaterial och utfyllnadsmaterial.

Ca 850 000 m3  muddermassor kommer att tas upp i hamnen och farleden, massorna används för att fylla ytan mellan nya och gamla vågbrytaren och skapa nya ytor för framtida bruk. Muddermassorna som tas upp består till största delen av lermorän. Att använda massorna till att på detta sätt skapa nya landområden är det mest miljövänliga alternativet.

290 000 M3 massor har gått åt för att fylla ut vid och i nya färjelägena.

671 000 ton sten har använts till vågbrytarna. Längst ut där vattnet är som djupast ca 12 meter så är vågbrytarna 2,6 m breda i toppen och basen är upp till 50 m bred. Storleken på de stenar som ligger längst ut mot havet den s.k. kappan består av stenar till en storlek av 4 till 8 ton.

2 nya pirhuvud tillverkas i Polen och kommer även de sjövägen på pråm till hamnen. Väl här kommer de att fyllas med sand för att på så sätt sänkas ner och förankras på havsbotten.

Till de nya färjelägena och landytorna kommer vi dessutom att använda:

  • 1 815 ton stålspont har använts till kajväggen i färjelägena
  • 428 ton HZ-profiler har använts för att förstärka kajen där fendrarna kommer att placeras'
  • 319 st ankarstag har monterats
  • 5 700 m3 betong till konstruktioner, som pollar- & ramp- fundament samt krönbalk
  • 3 800 m3 betong går åt till att gjuta erosionsskyddet runt båda färjelägena
  • 4 800 m betongpålar till grundläggning av rampfundamenten
  • 5 000 m spillvattenledningar
  • 1 600 m färskvattenledningar
  • 94 000 M2 stenbeläggning

Merparten av det material som används i utbyggnaden, som massor, spont, profiler, rör mm har transporterats till hamnen sjövägen till den tillfälliga kaj som entreprenören har uppfört enkom för byggnationen. På detta sätt har vi undvikit många lastbilstransporter på vägarna. Enbart stenen till vågbrytarna skulle inneburit 35 000 lastbilar till hamnen.

Samtliga delar i hamnutbyggnaden är dimensionerade till en livslängd på 50 år undantaget pirhuvudena som dimensioneras till en livslängd av 120 år.

Miljö

Merparten av det materiel som används i utbyggnaden, som massor, spont, prefabelement mm har transporterats till hamnen sjövägen till den tillfälliga arbetskaj som entreprenören har uppfört enkom för byggnationen. På detta sätt har vi undvikit många lastbilstransporter på vägarna. Enbart stenen till vågbrytarna skulle inneburit 35 000 lastbilar till hamnen.

De nya färjelägena förbereds för landström för att fartygen ska ha möjlighet att koppla upp sig vid kaj och då stänga av sina hjälpmotorer.

Den marksten i betong som kommer att vara den körbara ytan på våra nya 94 000 m2 är miljövänligare än asfalt på flera sätt. Underlaget är ljusare och därmed krävs mindre belysning. Ytan håller bättre än asfalt. Dessutom så minskar slitaget på på däcken när de kränger runt vilket medför att mindre gummi partiklar slits loss från däcken och hamnar i dagvattensystemen.

Belysningsarmaturerna förses med LED armaturer med såväl skymningsrelä som tidsstyrning för att anpassa belysningen optimalt efter rådande förhållande.

Breddningen av hamninloppet och den större vändcirkeln för fartygen innebär att färjorna kommer säkrare och snabbare till kaj vilket i sin tur gör att de sparar både tid och drivmedel.

Det nya området blir klimatanpassat på så sätt att marknivån är som lägst +3,0 m och de nya vågbrytarna med vågfällor är + 4,0 m höga.

I de nya färjelägena bygger man ramper som möjliggör lastning och lossning i två nivåer vilket skapar förutsättningar för en effektivare hantering och kortare tid i hamnen.

image.png

Publicerad 2023-06-28, Uppdaterad 2024-04-29