Hamnen växer fram...

14 april 2020

Under tiden som våra nya färjelägen, vågbrytare m.m. tar form pågår tillverkningen av våra pirhuvud i entreprenörens polska fabrik.

Pirhuvudena kommer att bogseras upp från polen i vecka 17 för att installeras i början av vecka 18.

Merparten av detta arbete planeras att utföras nattetid för att inte störa den befintliga färjetrafiken.

2020-04-14 Tillverkning pirhuvud i Polen.jpg

5 mars 2020

Betongarbetet med pollarfundamenten samt fördjupningsmuddringen fortsätter!

VA samt kanalisationsarbetet i de befintliga utfyllnadsmassorna har startat och nu börjar man se alla våra nya ytor.

Arbetet med vågbrytaren har kommit så pass långt att man har påbörjat den halvmåneformade vågfällan.

Det är roligt att se alla konturer för hamnen börjar ta form!2020-03-05 Östrasödra vågbrytaren.jpg2020-03-05 Pollarfundament i FL7o8.jpg2020-03-05 Nytt hamnområde.jpg

5 februari 2020

Det nya landområdet börjar ta form! Betongfundamenten för ramperna är färdiga och man arbetar med pollarfundamenten samt betongarbetena längs våra färjelägen.2020-02-05 Överiskt nytt landområde.jpg2020-02-05 Överiskt nytt landområde (2).jpg2020-02-05 Betongarbete ramprundament nytt landområde.jpg

19 december 2019

Arbete med utfyllnad av nytt landområdet innanför sponten är avslutat. Djupkomprimeringen samt förankringen är också avslutad.

Arbetet med fördjupningsmuddringen pågår för fullt och betongarbeten på våra nya färjelägen har precis startat på tvärkajen i Färjeläge 8.2019-12-19 Översikt nytt landområde FL7o8.jpg2019-12-19 Mudderverket samt pråm.jpg2019-12-19 Fyllnadsarbete amt djupkomprimering i FL7o8 avslutad.jpg2019-11-08 Nytt landområde med muddrade massor mellan ny och befintlig vågbrytare.jpg

8 november 2019

Arbetet med miljömuddringen, där vi plockat upp de förorenade sedimenten och placerat dem i vår avvattningbassäng är precis avslutad och vi fortsätter med fördjupningsmuddring av vår nya vändcirkel, inseglingsränna samt vid våra nya färjelägen i hamnen.

De massor som man plockar upp från fördjupningsmuddringen återanvänds för att skapa nytt landområde. Muddermassorna placeras i området mellan den nya och den befintliga vågbrytaren i söder/öst.2019-11-08 Nytt landområde med muddrade massor mellan ny och befintlig vågbrytare.jpg

30 oktober 2019

Arbetet med att fylla ut nya landområdet fortsätter och bak om denna process arbetar man med djupkomprimeringen. Det vill säga att man packar massorna och gör det hårt för att man ska kunna köra på det.

Man har även startat pålningsarbetet där man slår ned betongpålar i det området som de nya ramperna kommer att placeras. Detta för att minimera risken för sättningar för rampen.

Arbetet med vågbrytaren i söder/öst fortsätter och man har börjat bygga upp den till den färdiga höjden, 4 meter ovan vattenytan, ca 800 meter ut från världens ände.2019-10-30 Översikt nytt hamnområde.jpg2019-10-30 Översikt Ny vågbrytare.jpg2019-10-30 Djupkomprimering utfyllnad samt pålning för ramper och klaff.jpg

25 september 2019

Arbetet med kajväggen, stålsponten som kommer att skilja vatten från land, är nu avslutad och man börjar se konturerna för våra nya färjelägen, Färjeläge 7 till norr och Färjeläge 8 till söder.

Nu fortsätter arbete med att fylla ut landområdet samt arbete med att förankra sponten med ankarstagen.

2019-09-25 Översikt uppmarschområde.jpg2019-09-25 Spontarbete avslutade, förankring utfyllnad pågår.jpg2019-09-25 Fyllnadsarbete och förankring av FL7o8.jpg

28 augusti 2019

Arbete med den nya vågbrytaren i söder/öst löper på bra och är idag ca 1400m lång räknat från "Världens ände".

Spontningen av kajerna till våra nya färjeläge går också framåt.

All spont har transporterats till Ystad Hamn sjövägen där den har lossats och nu mellanlagras på entreprenörens tillfälliga arbetskaj ut med den befintliga vågbrytaren.2019-08-28 Spontarbete FL7o8.jpg2019-08-28 Ny yttre vågbrytare syd-öst ca 1400m.jpg

2019-08-28 Entreprenörens arbetskaj.jpg

11 juli 2019

Den nya östliga vågbrytaren är nu så långt kommen, så det är dags att binda samman den med den befintliga östra vågbrytaren.

hamnutbyggnadhamnutbyggnad

 

 

Färjelägena börjar skönjas

28 juni 2019

Äntligen börjar man kunna se var färjelägena ska vara. På bilden syns hur färjeläge 7 tar form. Sponten till tvärväggen är slagen.

Tillfyllnad med sand följer tätt efter med försiktighet, så att dragstagen kan monteras.

Muddring

spontSand och sten

Publicerad 2022-06-28, Uppdaterad 2024-06-10