Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng är en ersättning som ska följa med barnen, oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer för barnomsorgen.

Hemkommunen är skyldig att betala ut ersättning för barnet till annan kommun om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Införandet av barnomsorgspeng börjar gälla från 1 juli, 2009.

Syftet med barnomsorgspengen är att öka föräldrarnas valfrihet och möjligheter att välja olika former av barnomsorg eller pedagogisk verksamhet för sina barn.

För att driva enskild verksamhet behöver man bli godkänd av kommunen och uppfylla vissa kvalitetskrav. Kommunen är ytterst ansvarig för verksamheten. 

För mer information kontakta Kultur och Utbildning, 0411-57 74 77.

Publicerad 2022-06-27, Uppdaterad 2023-06-08