Studie- och Yrkesvägledare

Välkommen att kontakta mig för vägledning/information om ditt gymnasieval, framtida yrkesval, dina drömmar, tankar och funderingar.

Therese

Therese Wennhall

Studie- och Yrkesvägledare (SYV)
Telefon arb: 0411-57 75 08
E-post: therese.wennhall@ystad.se

blobid0.png

Vad är studie- och yrkesvägledning?

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

Jag som studie- och yrkesvägledare ska se till att Du som elev får vägledning och information som är opartisk och individuellt baserat utifrån dina intressen/frågeställningar och mål  inför ditt gymnasieval och framtida yrkesval.  Detta sker både i klassrummet och i enskilda samtal. 

Studie och yrkesvägledning är hela skolans ansvar undervisningen ska generera kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.

blobid1.png

 

Länkar :

www.skanegy.se

www.framtid.se

www.ams.se

www.skolverket.se

SYV Idébank

Publicerad 2021-08-08, Uppdaterad 2023-12-13