Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar


Varför kallar vi skolval för "ansökan om skolplacering " och "önska skola"?

I skollagen används ordet önska kopplat till elevers skolplacering. Alla kommuner är skyldiga att låta vårdnadshavare önska skola, och också placera eleverna på en skola nära hemmet. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt att placera enligt allas önskemål. Ibland överstiger antalet elever som önskar bli antagna till skolan antalet tillgängliga platser på en skola. Det kan innebära att någon elev inte får placering på önskad skola.

När får jag inbjudan till att önska skola?

Inbjudan skickas till dig som har barn som är folkbokförda i Ystads kommun som har rätt att

- börja i förskoleklass (primärt barn födda 2016)

- börja i årkurs 7 (primärt barn födda 2009)

i Ystads kommunala skolor hösten 2022. 

Inbjudningar till ansökan om skolplacering till förskoleklass och årskurs 7 skickas via brev i mitten av januari. 
Inbjudan skickas också till alla elever i årskurs 6 som är folkbokförda utanför Ystads kommun men som hösten 2021 har en skolplacering i Ystads kommun. Även elever som anmält sig till fotbollsakademin på Norreportskolan får en inbjudan. 

Måste alla 6-åringar gå i skolan?

Ja, Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Ändringen började gälla den 1 januari 2018.

Kan jag besöka skolorna innan jag gör min ansökan?

I år hoppas Ystads kommun återigen kunna bjuda in till Öppet hus. Tider för respektive skola presenteras inom kort här. Önskar du mer information om skolorna besöker du respektive skolas hemsida. 

När kan jag ansöka om skolplacering?

Perioden för att önska skola är endast öppet mellan 26 januari och 16 februari 2022. Under denna tid måste du registrera ditt önskemål i e-tjänsten. Du kan återta önskemålen hur många gånger du vill. För att logga in krävs e-legitimation. 

Observera att under de här veckorna ska båda vårdnadshavarna logga in i e-tjänsten med e-legitimation och göra sin ansökan alternativt bekräfta ett önskemål för att ansökan ska anses vara komplett.

Måste jag ha e-legitimation för att ansöka om skolplacering?

Ja, e-legitimation krävs. Kontakta din bank för e-legitimation. I särskilda fall kan ansökan göras utan e-legitimation. Kontakta våra handläggare för mer information om ansökan utan e-legitimation.

Jag lyckas inte logga in i e-tjänsten, hur gör jag då?

Du behöver ett giltigt bank-id. Kontakta din bank om du misstänker att giltighetstiden har gått ut.
Testa att logga in med en annan webbläsare, eller annan digital enhet.

Hur söker jag till förskoleklass eller årkurs 7 om jag bor utanför Ystads kommun?

I mån av plats kan Ystads kommun ta emot elever folkbokförda i andra kommuner. Ansökan måste göras via en e-tjänst som du hittar här. Sökperioden stängs runt vecka 11. Placeringsbesked ges i maj. Barn som inte är folkbokförda i Ystad placeras sist av alla och har därmed mindre chans att få önskad skola. 

Kontakta våra handläggare för mer information.

OBS! Bor du utanför Ystads kommun men har barn som hösten 2021 går i årkurs 6 i Ystads kommun kommer du att få en inbjudan att göra ett digitalt skolönskemål. Dessa elever har per automatik en reserverad plats i årskurs 7 i Ystads kommun. Barn som inte är folkbokförda i Ystad placeras sist av alla och har därmed mindre chans att få önskad skola.

Hur gör jag för att ansöka till en fristående skola i eller utanför kommunen?

Ansökan till andra kommuner eller fristående skolor i eller utanför kommunen görs genom att ni som vårdnadshavare själva kontaktar respektive kommun och/eller skola. OBS! Är du inte säker på om ditt barn kommer att få plats på en fristående skola är det bättre att samtidigt också söka i Ystads kommun. 

Behöver jag göra en ansökan även om jag vet att mitt barn kommer att börja i en fristående skola?

Vet du att ditt barn kommer att gå förskoleklass eller åk 7 i en fristående skola eller en skola utanför Ystads kommun vill vi att du loggar in i e-tjänsten och anger det.
Innan du är säker på att ditt barn har fått en skolplacering på till exempel en fristående skola, är det bättre att också göra ett önskemål om skolplacering i Ystads kommun.
Glöm inte att kontakta fristående skola eller en annan kommun för att ansöka dit.

Behöver jag göra en digital ansökan för mitt barn om hen har ansökt till Fotbollsakademin?

Ja. Alla, inklusive elever folkbokförda i andra kommuner, som ansökt till fotbollsakademin via e-formuläret måste även göra en digital ansökan via Mitt skolval. Läs mer om fotbollsakademin här.

Mitt barn går i årskurs 6 på Västerportskolan. Behöver jag göra en digital ansökan?

Ja. Elever som redan går i årskurs 6 på Västerportskolan har en reserverad plats i årkurs 7 på Västerportskolan, men vårdnadshavare måste göra en digital ansökan och där välja Västerportskolan.

Mitt barn har särskilda behov - kan mitt barn ges förtur till en särskild skola?

Alla kommunala skolor i Ystad har kompetens och förmåga att ta emot elever med särskilda behov, därför ges ingen förtur utifrån särskilda behov. Om du känner dig osäker, ta gärna kontakt med den blivande skolan för att höra hur de arbetar med särskilt stöd.

Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska börja i förskoleklass ett år tidigare?

Ansökan görs via ett e-formulär. Kontakta våra handläggare för mer information. Elever kan enligt skollagen få lov att börja förskoleklass ett år tidigare. I Ystads kommun antas dessa elever i mån av plats och efter samråd mellan vårdnadshavare och skolchef.

Publicerad 2021-10-20, Uppdaterad 2023-10-23