Vi som jobbar här

Personal på Vuxenutbildningen Ystad

Namn

Telefonnummer

Område

Bengtsson Anna-Karin 0709-477669 Yrkeslärare: VoO
Boy Therese 0722-422623 Kurator
Eld Anse 0730-916186 Yrkeslärare: VoO
Fryklund Magnus 0709-477044 Lärare: SFI
Gómez Dario Russi 0709-477755 Vaktmästare / IT-tekniker
Holst Hägerhult Ingela 0709-477551 Studie- och yrkesvägledare: Yrkesutbildningar, distansutbildningar på gymnasial- och grundläggande nivå.
Isaksson Fransisca 0709-917082 Studie- och yrkesvägledare: Yrkesutbildningar, distansutbildningar på gymnasial- och grundläggande nivå.
Idries Brhan 0739-329396 Lärarassistent
Jensen Michelle 0709-477983 Lärare: SFI
Knutsson Lena 0709-477295 Ekonomiadministratör
Kostakis Spiros 0709-477478 IT-ansvarig
Langhals Alena 0709-477476 Rektor 
Larsson Pia   Lärare: Grundläggande vuxenutbildning
Mir Ahmad Gul 0739-328651 Lärarassistent
Månsson Peter 0701-410877 Specialpedagog
Nilsson Maria 0739-328586 Lärare: Grundläggande vuxenutbildning
Norlin Susanne 0730-641254 Skoladministratör extern utbildning
Otteby Monica 0708-460005 Lärare: Gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning
Persson Ida 0739-328849 Lärare: SFI
Persson Sara 0709-917030 Studie- och yrkesvägledare: SFI, närundervisning på grundläggande- och gymnasial nivå samt Särskild utbildning för vuxna.
Persson Thomas 0729-886252 Speciallärare: Särskild utbildning för vuxna
Petersson Lars 0708-460006 Lärare: Yrkes-SFI
Pålsson Ronny 0709-477318 Verksamhetschef / Rektor
Rahid Nazlieh 0730-913461 Extraresurs
Rosén Lisa 0730-490548 Studiehandledare lärcentrum
Ström David 0730-879607 Lärare: Gymnasial vuxenutbildning/Särskild utbildning för vuxna
Wallengren Cecilia 0739-328736 Lärare: SFI
Wejnor Maria 0708-207618 Lärare: Yrkes-SFI, Vård och omsorg
Åberg Caroline 0709-477667 Verksamhetsansvarig lärcentrum/Utvecklingsledare (tjänstledig)
Åström Malin 0730-617844 Skoladministratör utbildning i Ystad
Publicerad 2020-07-01, Uppdaterad 2022-11-17