Hur kan jag överklaga beslutet?

Om du har gjort en ansökan om bistånd och fått avslag har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Skåne Län.

Får du avslag på din ansökan får du ett skriftligt beslut där det också finns information om hur du gör om du vill överklaga beslutet. Du skriver ett brev, där du talar om vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd och hur du vill det ska ändras. Brevet skall lämnas till Social- och Omsorgsförvaltningen i Ystad senast 3 veckor efter det att du fått del av beslutet. Om du har svårigheter att själv skriva din överklagan kan du få hjälp av en socialsekreterare på Social- och Omsorgsförvaltningen. 

Publicerad 2023-03-14, Uppdaterad 2024-02-05

Kontakt

Mottagningstelefon:
Tel: 0411-57 75 75

Reception:
Tel: 0411-57 73 60

Besöksadress:
Blekegatan 1

Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad

Fax: 0411-191 16