Sommarlov i Fridhem

Är ett årligt återkommande evenemang som Ystadbostäder genomför tillsammans med KUM Ystad och Rädda Barnen.

 

Sommarlov 1

Sommarlov i Fridhem är ett projekt som initierades av Ystadbostäder år 2017 och har
genomförts varje sommar sedan dess. Sommarlov i Fridhem genomförs av
Mötesplatsen KFUM-huset i Ystad i samarbete med Rädda Barnen Ystad och Ungdomens
Hus. Projektet består av att vid åtta tillfällen under sommaren, torsdagkvällar mellan kl.
18-21, erbjuda sommarlovsaktiviteter på gräsplanen på Fridhem i syfte att främja integration
och delaktighet. Aktiviteterna som erbjuds, är utformade för både barn och ungdomar, men
även hela familjen. Vid varje tillfälle närvarar Rädda barnen och grillar korv, Ungdomens
hus har två aktiviteter varje gång, hoppborgar från Knights Castle fanns på plats och vid
några tillfällen kommer lokala föreningar och erbjuder aktiviteter. Alla aktiviteter är kostnadsfria
Träffarna är på den stora gräsmattan längs med Österleden.

Detta event startar 30 Juni

Välkommna dit sommaren 2022. 

 

Sommar_Fridhem_18.jpg

Projektet har som syfte att integrera och aktivera Fridhem. Men vad betyder integration
och hur uppnås det? Ofta är integrationsproblem grundade i passivitet och isolering, och
därför kan vi förenklat säga att integration börjar med aktivering. Målet med projektet är inte
att bara aktivera människorna som bor i Fridhem, utan också området i sig. Projektet riktar
sig till alla åldrar eftersom vi ville locka hela familjer från hela Ystadsområdet.

Projektet kan ses som en början i en större integrationsprocess och ett sätt att försöka omvärdera Fridhems status och att erbjuda en plats för familjeaktiviteter som för människor samman.

 

Sommar_Fridhem_12.jpg

Parallellt med Somarlov i Fridhem har Ystadbostäder satt igång ett odlingsprojekt. Vi erbjuder våra hyresgäster att gratis låna en odlingslåda. Första året fanns det cirka 20 låder över av totalt 60 som vi har satt ut. Även här har Ystadbostäder sett att dessa lådor blivit en naturlig mötesplats där unga och gamla sitter ner för att prata, odla och fika.

Väl möt 2022

Publicerad 2023-04-24, Uppdaterad 2024-04-04