Sommarlov i Fridhem

Är ett årligt återkommande evenemang som Ystadbostäder genomför tillsammans med KUM Ystad och Rädda Barnen.

 

Sommarlov 1

Sommarlov i Fridhem är ett projekt som initierades av Ystadbostäder år 2017 och har
genomförts varje sommar sedan dess. Sommarlov i Fridhem år 2020 genomfördes av
Mötesplatsen KFUM-huset i Ystad i samarbete med Rädda Barnen Ystad och Ungdomens
Hus. Projektet bestod av att vid åtta tillfällen under sommaren, torsdagkvällar mellan kl.
18-21, erbjuda sommarlovsaktiviteter på gräsplanen på Fridhem i syfte att främja integration
och delaktighet. Aktiviteterna som erbjöds, var utformade för både barn och ungdomar, men
även hela familjen. Vid varje tillfälle närvarade Rädda barnen och grillade korv, Ungdomens
hus hade två aktiviteter varje gång, hoppborgar från Knights Castle fanns på plats och vid
några tillfällen kom lokala föreningar och erbjöd aktiviteter. Alla aktiviteter var kostnadsfria
och bredden gjorde att det fanns gott om alternativ för alla att hitta något de tyckte var roligt.
Träffarna hölls på den stora gräsmattan längst med Österleden där aktiviteterna spreds ut på
en yta på ca 100 x 50 m. Vi spelade musik och satte upp flaggor för att det skulle märkas att
vi var där och besökare skulle hitta dit. Under tidigare år har även den lokala Hyresgästföreningen bidragit med fika. På grund av Coronan har de avstått detta i år men är säkert på plats igen nästa år.

 

Sommar_Fridhem_18.jpg

Projektet har som syfte att integrera och aktivera Fridhem. Men vad betyder integration
och hur uppnås det? Ofta är integrationsproblem grundade i passivitet och isolering, och
därför kan vi förenklat säga att integration börjar med aktivering. Målet med projektet är inte
att bara aktivera människorna som bor i Fridhem, utan också området i sig. Projektet riktar
sig till alla åldrar eftersom vi ville locka hela familjer från hela Ystadsområdet.

Projektet kan ses som en början i en större integrationsprocess och ett sätt att försöka omvärdera Fridhems status och att erbjuda en plats för familjeaktiviteter som för människor samman.

 

Sommar_Fridhem_12.jpg

Parallellt med Somarlov i Fridhem har Ystadbostäder satt igång ett odlingsprojekt. Vi erbjuder våra hyresgäster att gratis låna en odlingslåda. Första året fanns det cirka 20 låder över av totalt 60 som vi har satt ut. Nu under sommaren 2020 var alla lådor utlånade. Även här har Ystadbostäder sett att dessa lådor blivit en naturlig mötesplats där unga och gamla sitter ner för att prata, odla och fika.

Väl möt 2021

Publicerad 2021-04-24, Uppdaterad 2022-01-20