Flytta in


När får man flytta in?

Du har tillgång till din lägenhet klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag är omflyttningsdagen första vardagen i månaden.

Lås och nycklar

Vid inflyttning måste första hyran vara betald innan du kan kvittera ut dina
lägenhetsnycklar. 

Behöver du en extra lägenhetsnyckel så kontaktar du vår kundtjänst för information,
kostnaden står du själv för. Har du blivit av med en lägenhetsnyckel kan du beställa
en ny. Tänk på att alla nycklar måste lämnas in när du flyttar. Om du saknar en nyckel byter Ystadbostäder ditt lås. Kostanden betalar den utflyttande hyresgästen. Behöver du byta ditt lås under tiden du bor hos oss beställer du låsbyte hos vår kundtjänst.
Du står också själv för kostnaden om du har blivit av med bokningslås till tvättstugan.

El och vatten

I de flesta lägenheterna ingår värme och vatten i hyran, medan el betalas separat. Glöm inte att avsluta ditt gamla abonnemang i den lägenhet du lämnar. I Köpingebro har våra lägenheter kallhyra.

Internetuppkoppling

De flesta av våra hus är kopplade till Tele 2 och du tecknar själv ett internetabonnemang med dem.

Öppet stadsnät - fiberanslutning

I en del av våra lägenheter finns Öppet stadsnät. I de fall när det endast finns Öppet stadsnät tecknar hyresgästen själv abonnemang med operatör för TV-utbud. Mer information finns på på Öppet stadsnät Ystads hemsida.

Kabel-TV

I alla våra " Tele 2-hus" finns kabelteve och grundutbud av TV-kanaler som ingår i hyran.

Rättigheter och skyldigheter

Hyresvärden har ingen rätt att gå in i din lägenhet men du är
skyldig att låta hyresvärden komma in för:

  • nödvändig tillsyn t ex planering av reparation
  • brådskande arbete
  • reparationer, hyresvärden skall då meddela i förväg
  • visning av lägenheten, om den är hyresledig

Extra utrustning

Anskaffar du egen tvättmaskin eller diskmaskin, skall denna vara inkopplad på ett korrekt sätt samt ha en extra avstängningsventil. Diskmaskin kräver även ett avrinningstråg.
Några hyresgäster behöver kanske en extra frys, då är det viktigt att denna kopplas rätt.
OBS! Jordat uttag gäller alltid.
Kontakta ALLTID din hyresvärd innan du installerar denna extra utrustning.
Då får du också goda råd utan kostnad. 0411-577200 knappval 2.

Brand och infartsvägar

En gyllene regel vid brand är, stäng in branden oavsett om det brinner hos dig,
grannen eller i något förråd och larma brandkåren omedelbart.
Brandvarnare är ett både billigt och bra skydd. Ibland kan flera behövas.
En annan billig livförsäkring är att ha en brandsläckare i lägenheten.
Tänk på att inte blockera brandvägar och infartsvägar till bostadsområdena.
En blockerad väg kan kosta liv och egendom.
Gör dig själv och dina grannar en tjänst, blockera ej dessa vägar.

Publicerad 2021-07-04, Uppdaterad 2023-11-13