Flytta in


När får man flytta in?

Du har rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag får du flytta in första vardagen efter.

Felanmälan

Om det skulle inträffa en skada, t ex vattenläckage måste du meddela detta till hyresvärden så fort så möjligt så att skadan inte förvärras.
Logga in i Boportalen och gör din felanmälan eller ring 0411-577200 knappval 1.

Ladda ner vår app Ystadbostäder och gör din felanmälan via den.

Upptäcker du ohyra boka direkt tid med Anticimex 0771-401100

Vid akuta fel under dagtid och vaktmästarna inte går att nå, kan du kontakta kundtjänst på tel. 0411-577200. Vid akuta fel under övriga tider, ring
010-4705216 som har kontakt med våra jourreparatörer. Felanmälan betraktas som akut när det föreligger risk att människor eller material kan komma till skada, eller när felet innebär avsevärd försämring i boendet.
Fel på kabel-tv anmäls direkt till com hem´s kundtjänst på tel 0771-55 00 00.

Lås och nycklar

Vid inflyttning måste första hyran vara betald innan du kan kvittera ut dina
lägenhetsnycklar. Ystadbostäder har huvudnyckelsystem till lägenheterna.

Låsöppning debiteras

Behöver du en extra lägenhetsnyckel så kontaktar du vår kundtjänst för information,
kostnaden står du själv för. Har du blivit av med en lägenhetsnyckel kan du beställa
en ny på kontoret. Behöver du byta ditt lås beställer du låsbyte hos vår kundtjäns
Du står också själv för kostnaden om du har blivit av med bokningslås till tvättstugan.

El och vatten

Vatten ingår i hyran, medan el betalas separat. Glöm inte att avsluta ditt gamla abonnemang i den lägenhet du lämnar.

Internetuppkoppling

Alla våra hus är kopplade till Comhem:s nät.
Du sluter avtal med Com hem eller annan operatör på egen hand. Eventuella frågor kring abonnemanget besvaras därmed också av Com hem. Läs mer om tjänsten: com hem >>

Öppet stadsnät - fiberanslutning

I en del av våra lägenheter finns även Öppet stadsnät. I de fall när det endast finns Öppet stadsnät tecknar hyresgästen själv abonnemang med operatör för TV-utbud. Mer information finns på: https://www.ystad.se/ystadenergi/oppet-stadsnat-i-ystad/

Kabel-TV

Klicka här för att se ditt kanalutbud via Com Hem

 

Rättigheter och skyldigheter

Hyresvärden har ingen rätt att gå in i din lägenhet men du är
skyldig att låta hyresvärden komma in för:
• nödvändig tillsyn t ex planering av reparation
• brådskande arbete
• reparationer, hyresvärden skall då meddela i förväg
• visning av lägenheten, om den är hyresledig.

Extra utrustning

Anskaffar du egen tvättmaskin eller diskmaskin, skall denna vara inkopplad på ett korrekt sätt samt ha en extra avstängningsventil. Diskmaskin kräver även ett avrinningstråg.
Några hyresgäster behöver kanske en extra frys, då är det viktigt att denna kopplas rätt.
OBS! Jordat uttag gäller alltid.
Kontakta ALLTID din hyresvärd innan du installerar denna extra utrustning.
Då får du också goda råd utan kostnad. 0411-577200 knappval 2.

Brand och infartsvägar

En gyllene regel vid brand är, stäng in branden oavsett om det brinner hos dig,
grannen eller i något förråd och larma brandkåren omedelbart.
Brandvarnare är ett både billigt och bra skydd. Ibland kan flera behövas.
En annan billig livförsäkring är att ha en brandsläckare i lägenheten.
Tänk på att inte blockera brandvägar och infartsvägar till bostadsområdena.
En blockerad väg kan kosta liv och egendom.
Gör dig själv och dina grannar en tjänst, blockera ej dessa vägar.

Publicerad 2012-07-04, Uppdaterad 2018-11-14