Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av tre ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varje kommun utser sina ledamöter, för en mandatperiod på 4 år.

Direktionens sammanträdesdatum:

18 juni, 24 september, 22 oktober, 10 december

 

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2024-06-05