Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av tre ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varje kommun utser sina ledamöter, för en mandatperiod på 4 år.

Direktionens sammanträdesdatum 2021

8/2 15/3 19/4 24/5 28/6 22/9 18/10 22/11 13/12

Justering av protokoll från direktionens senaste sammanträde

Protokollet är justerat, se anslagtavlan

Direktionsmötet den 22 november 2021 är inställt.

Nästa direktionsmöte blir den 13 december 2021.

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2021-11-18