Förtroendevalda

Ordinarie ledamöter 

Christer Akej (M) ordförande, Hannåsavägen 1, 276 55 Hammenhög, tfn 0708-18 29 55, e-post christer.akej@gmail.com

Viktor Emilsson (M) 1:e vice ordförande, tfn 072-3054391, e-post viktor.emilsson@tomelilla.se

Stefan Engdahl (M) 2:e vice ordförande,e-post stefan.engdahl@ystad.se

Anna Ling (C) Skolvägen 21, 272 61, Gärsnäs, tfn 0702- 89 66 76, e-post anna.ling@gmail.com

Jan Vokoun (S) Åbogatan 23, 27294, Simrishamn,  tfn 0761-00 38 92, e-post vokoun@bredband.net

Kent Gustafsson (SD), Björkebogatan 8 C, 273 31 Tomelilla tfn 0417-51 17 33, 070-373 82 83, e-post kent.gustafsson@gmail.com

Peter Boström (S) e-post peter.bostrom@tomelilla.se 

Hans Christerson (C) Östra Kustvägen 654-2, 271 78 Löderup, tfn 0705-27 01 18, e-post margretevall@gmail.com

Peter Lundgren (SD)

Ersättare

Roland Thord (M), Viarpsvägen 82, 272 91 Simrishamn tfn 0705- 40 08 42, e-post roland.thord@telia.com

Paula Larsson Jarl (M), tfn 0709-47 77 18, e-post paula.jarl@ystad.se

Thomas Hansson (MP) tfn, 0709-47 26 77, e-post hanssosthomas@gmail.com

Anna Sandegren (SD) Månslunda 518, 273 92, Skåne Tranås, e-post anna.sandegren@tomelilla.se

Kristin Skoog (S) e-post kristin.skoog@tomelilla.se

Alexander Verweij Svensson (M) 

Thomas Micha (S) tfn 0733-40 34 52, e-post thomas.micha@ystad.se

Ronny Andersson (SD) Haralstorpsvägen 15, 271 91, Ystad  tfn 0709-9170 31, e-post ronny.b.andersson@ystad.se

Sven Olof Andersson Hederoth (L) tfn 0730-851116, e-post svenolof@hederoth.com 

Publicerad 2021-03-18, Uppdaterad 2023-08-22