Ystads konstmuseum

Här hittar du information om vad som händer på Ystads konstmuseum.

Odlingen* bjuder in till 

Experiment för utopier

9 juni – 19 augusti
3:e vån

 

Än i dag, hundratals år efter Thomas Mores bok Utopia publicerades 1516, uttrycker begreppet Utopia det orealistiska och det ouppnåeliga, en ”icke-plats”. Men nu, sommaren 2018, bjuder Ystads konstmuseum tillsammans med Odlingen* in till det ouppnåeliga med ett experiment för utopier!

Tankar på utopier påminner oss om hur vi har det, och hur vi kan ha det tillsammans. Det finns en spänning mellan det välkända och det som är i förändring genom föreställningen om utopin. Mellan 9 juni och 19 augusti på Ystads konstmuseum konfronteras denna spänning genom lek, experiment, kritik, analys, reflektion och gestaltning. Både utanför och inne på konstmuseet kan alla som vill ta del av odlingar, film, foto, skulptur, installation, interaktion och performance.

Experiment för utopier är en utställning som presenterar en strävan snarare än färdiga modeller för utopier. Utställningen är ett samarbete mellan flera konstnärer, designers och forskare, som i utställningsprocessen 2017-2018 träffats för att tillsammans tänka och diskutera gemensamma referenser. Som ett uttryck för processen har frasen ”Utopin! Malin tror inte på den, Jona letar efter den, Amit har hittat den” följt konstnärerna för att illustrera samarbetets breda utgångsläge.

Utställningen Experiment för utopier är mer än en utställning under utställningsperioden fylls konstmuseet med aktiviteter som prövar och utvecklar experimenten. På 1:a vån öppnas från 1 juli dörrarna till ateljén, där besökare själva kan göra möbiusdikter inspirerade av Amit Sens konstverk i utställningen. På många av sommarens tisdagar och torsdagar kl 13-14.30 är konstnär och utställningscuratorn Gunnel Pettersson på plats i 3:e våning för att tillverka bovetenudlar med alla som vill vara med. Sa vi förresten att bovetet kom från Österlen? Dessutom kommer det arrangeras en ”plogging”, det vill säga en en promenad i staden för att samla plastsugrör och annat skräp för inventering och utforskning.

En del av konstens tillblivelseprocess och upplevelseprocess kan upplevas som kaotisk i sin natur, vilket kan användas som ett mindre rationellt sätt att möta det orealistiska, okända och förstå mänsklig samvaro i förändring. Det finns en poäng i att flera av de inbjudna konstnärerna har en koppling till trakten och regionen. Det finns ett ”här” i utställningen som givetvis också relatera till en omvärld och det som är långt borta. Med Experiment för utopier tar många av verken avstamp i närmiljön med flera inbjudna deltagare som har en koppling till trakten. Men blicken är rörlig och letar sig vidare bortom det uppenbart rumsliga – för ”en världskarta som inte omfattar Utopia är inte värd att ens kasta en blick på” skrev Oscar Wilde, ”eftersom den utlämnar just en plats dit mänskligheten alltid är på väg.”

 

Deltagare är Amit Sen, Anders Emilson, Caroline Mårtensson & Patrik Bengtsson, Gunnel Pettersson, Gylleboverket med Jona Elfdahl, Etta Säfve & Shelley Sharr, Kristina Lindström & Åsa Ståhl, Madeleine Tunbjer & Clea van Berkel, Malin Lobell, Peter Ojstersek, Petra Lilja. Utställningen är initierad och curaterad av Gunnel Pettersson (Odlingen*)

 

 

*Odlingen är en presentation av och en samlingsplats för konstprojekt drivna av, och samarbeten med, Gunnel Pettersson. ”Projekten syftar till att bygga mening med hjälp av relationer och kommunikation i frågor kring till exempel hållbar stads- och landsbygdsutveckling (biologisk/ekonomisk/politisk/social). Jag ser staden och landsbygdens offentliga rum som mötesplatser där medskapande och konstnärsdrivna processer är reflektion och stimulerar till förändring.” – Gunnel Pettersson.

 

 

Henry Mayne och Österlen

 

Självporträtt av Henry Mayne

9 juni – 12 augusti
2:a vån

 

Med pennan och penseln i hand har den uppskattade målaren Henry Mayne studerat det österlenska ljuset, landskapet och emellanåt människorna. I utställningen presenteras ett urval akvareller och oljemålningar, men det ges även en glimt av Henry Maynes skissmaterial.

 

Konstnären Henry Mayne (1891–1975) var bosatt på Österlen under den största delen av sitt liv. Mayne såg skönheten i det vardagliga och målade det österlenska landskapet och miljöer iklätt såväl en kall vinterskrud som badandes i varmt solsken. Verken föreställer ofta familjen, hav, himmel och slingrande vägar på landsbygden. Utställningen Henry Mayne och Österlen spänner över sex decennier, från 1910-tal till sent 1960-tal, och vi har valt att fokusera på landskap, byar, interiörer och porträtt från trakten.

Henry Mayne föddes i Köpenhamn 1891 där han också tillbringade sina första år. Runt sekelskiftet flyttade han tillsammans med sin mor och syster till Tomelilla och fortsatte sin skolgång. Vid denna tid var Tomelilla ett nytt samhälle som växte fram med den nyanlagda järnvägen. 1915 återvände Mayne till Köpenhamn för att påbörja sina konststudier. Här delade han ateljé med andra unga blivande konstnärer som liksom Mayne såg upp till målaren Harald Giersing (1881–1927). Giersing som var en viktig förgrundsfigur inom modernismen hade nyligen startat en målarskola och besökte då och då de ungas ateljé och gav råd. Andra konstnärskap som influerade Mayne starkt under denna tid var Edvard Munch, Oluf Höst och Olaf Rude. Danmark och Köpenhamn förblev Maynes konstcentrum, med utblick över Europa. Han följde med i tidens diskussioner genom att följa danska kulturtidskrifter.

Henry Mayne finns representerad i Ystad konstmuseums samling och visas i den permanenta utställningen. Där hänger Maynes verk i sällskap med målningar av hans samtida kollegor som liksom han lockades av kullarna i Kåseberga och andra miljöer på Österlen – Ellen Trotzig, Tora Vega Holmström, Gerhard Wihlborg och Johan Johansson. Här finns också verk av en av hans danska inspiratörer, Oluf Höst.

 

 

Henry Mayne’s Österlen – landscapes, villages, interiors, and portraits

9th June 2018 – 12th August 2018

Henry Mayne (1891–1975) lived most of his life in Österlen, the picturesque corner of Scania County that projects into the Baltic on Sweden’s southern tip. With pen and brush in hand, he studied the region’s distinctive light, landscape, and people. He painted portraits and scenes of sea, sky, and serpentine roads through the countryside. This exhibition focuses on Mayne’s Österlen landscapes, villages, interiors, and portraits. His primary model was his own daughter, but we’ll also see pictures of his wife, his sister, a fellow artist, and Mayne himself. The exhibition spans the six decades from the 1910s through the late 1960s.

 

Gör konst med oss!

Ateljén öppen för alla i sommar.

Gör en evighetsdikt och häng fast den i den stora installationen mitt i rummet på 1:vån! Varje evighetsdikt blir tillsammans med alla andra ett konstverk som på ett spännande sätt återspeglar Amit Sens Möbius Strip Poem i Experiment för utopier

 Läs mer om ateljén och evighetsdikter!

 

Den permanenta utställningen

I den permanenta utställningen visas verk av bland annat Ola och Hans Billgren, Inger Ekdahl, Leif Holmstrand, Tora Vega Holmström, Oluf Höst, Gerhard Nordstöm, Karin Persson, Greta Sandberg, Ellen Trotzig, Charlotte Walentin och Gerhard Wihlborg.

Här finns även en stor samling av Artists’ Books (konst i bokform) från 1940-talet och framåt. Basen i denna samling utgörs av konstnären Leif Erikssons arkiv SAAB (The Swedish Archive of Artists’ Books) som Konstmuseet förvärvat stora delar av. I Ystads konstmuseums samling av Artists’ books finns även verk och projekt som sammantaget vidgar och utforskar begreppet Artists’ books.

Följ gärna med på en guidad tur runt den permanenta utställningen med Ystads konstmuseums audioguide.

 

 

Kontakt

Ystads konstmuseum

Besöksadress: 
S:t Knuts Torg


Postadress: 
Ystads konstmuseum, 
271 80 Ystad

0411-577285
konstmuseet@ystad.se

Öppettider

Tisdag-fredag: 12.00-17.00
Lördag-söndag: 12.00-16.00

Öppettider 25 juni - 12 augusti

Måndag-fredag: 10.00-17.00
Lördag-söndag 12.00-16.00

 

Entré

50 kronor.

Kombibiljett som gäller för både Klostret och Ystads konstmuseum: 80 kr

Under 17 år fri entré

 

 

Vernissageinbjudningar och nyheter

Anmäl dig här för att få vernissageinbjudningar och kontinuerlig information om utställningar och evenemang på Ystads konstmuseum – direkt till din mejllåda!

 

Se mer från oss på Facebook, Instagram och YouTube!