Ystads konstförening

Ystads konstförening grundades 1929 bl a med syfte att ordna utställningar. Man skulle även verka för att Ystad skulle få ett konstmuseum. Redan 1936 kunde Ystads konstmuseum invigas. Utställningsverksamheten sköttes av konstföreningen ända fram till 1947 då museets förste intendent anställdes. Under åren har konstföreningen överlämnat över hundratalet konstverk som gåva till museet.

Genom att bli medlem i Ystads konstförening har du chansen att vinna något av de inköpta konstverken i det årliga medlemslotteriet. Du blir medlem genom att sätta in 175 kr för enskild medlem, 300 kr för par med samma adress (berättigar till två lotter) eller 100 kr för juniorer på bankgironr. 5163-2602. Som medlem får du även fri entré på Konstmuseet, 10 % rabatt i museibutiken samt får ta del av övriga arrangemang som anordnas av konstföreningen.

 

Länk till Ystads konstförenings hemsida:

www.ystadskonstforening.se