pipes-493086_1280.jpg

Avlopp

För miljöns och hälsans skull är det viktigt att vårt avloppsvatten tas om hand på ett bra sätt. I våra avloppsanläggningar renas avloppsvatten från organiskt material och näringsämnen för att skydda vattendrag och hav från övergödning.

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten
  • Lämna tillbaka mediciner som inte använts till apoteket
  • Använd bara miljömärkta tvätt-, disk- och rengöringsmedel
  • Häll inte ut fett och olja i avloppet. Samla upp, torka av och släng i hushållsavfallet istället
  • Lämna färg, lacknafta och liknande till återvinningscentral
  • Tvätta inte bilen på gatan, åk till en tvättanläggning med oljeavskiljare

 

Publicerad 2023-07-16, Uppdaterad 2024-03-07