Header_index.jpg

Nu gör vi plats för vattnet

Här hittar du tips som gör din trädgård vattensmart.

Varför ska vi göra plats för vattnet?

När vi gör plats för vattnet gör vi främst tre saker. Vi skyddar vår fastighet från översvämning, vi hjälper regnvatten att filtreras naturligt i jorden och vi kan spara vatten till torrare perioder.

Checklistan för en vattensmart trädgård

Du kan göra plats för vattnet på flera olika sätt. Du kan koppla bort stuprör och installera en vattentunna. Eller anlägga vackra regnrabatter och gröna tak. Du kan också undvika hårdgjorda ytor och guida vattnet med hjälp av en ränndal. Längre ner kan du läsa mer om de olika åtgärderna. 

Vi behöver förbereda för framtiden

I takt med våra klimatförändringar kommer skyfall att bli vanligare och vanligare. Kraftiga regn kommer att öka med 25% redan under de närmsta 80 åren enligt SMHI. Samtidigt växer våra städer och kräver att vi hårdgör större ytor med asfalt och olika typer av stenplattor. De här två faktorerna tillsammans gör att vi måste ta vara på våra grönytor och se till att regnvatten kan ta sig ner till jorden på så många ställen som möjligt.

Skörda vatten!

Den allmänna marken har kommunen ansvar för, men du som fastighetsägare kan fortfarande hjälpa till jättemycket genom att planera dina gröna ytor smart. Medan du skyddar din fastighet och kan skörda vatten när din trädgård behöver det, gör du hela Ystads kommun en stor tjänst genom att fördröja vatten som annars kunde orsaka översvämningar. Tillsammans förstärker vi det naturliga kretsloppet och skyfallssäkrar våra tätorter.

Publicerad 2023-04-08, Uppdaterad 2024-02-05