Ledningskollen och sekretessförbindelse VA

Ystads kommun är ansluten till Ledningskollen. Kolla innan du gräver så att inga ledningar ligger i vägen. Här finner du också sekretessförbindelse.

Ledningskollen

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att till exempel:

  • få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten 

Du hittar Ledningskollen på ledningskollen.se.

Sekretessförbindelse VA

Du behöver fylla i en sekretessförbindelse för att vi ska kunna lämna ut större områden eller sekretessbelagda  ledningar på va-enheten. Detta gäller oftast företag eller om du ska göra arbeten för va-enheten. Detta är nya bestämmelser för att skydda vårt ledningsnät.

  • Sekretessförbindelsen ska skrivas under i 2 ex och sedan returneras via post eller personligen till Kopparg 7, den måste vara underskriven i originalformat. Jag returnerar sedan 1 ex till dig. 

Ansökan skickas till Ystads kommun, va-enheten Helene Jeppsson, Nya rådhuset, 271 80 Ystad.

Sekretessförbindelse VA

 

 

Publicerad 2022-11-28, Uppdaterad 2024-02-07

Kartor

Behöver du hjälp med kartmaterial där kommunens ledningar syns?

Kontakt:

Helene Jeppsson
Karttekniker

Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Ledningar i mark

Ledningar som anläggs ska följa kommunens material och arbetsbeskrivning för ledningar.