pojke_badring.jpg

Privat pool, badtunna eller utomhusspa

Om du har en pool, badtunna eller ett utomhusspa hemma är det viktigt att veta hur du ska tömma ut vattnet. Dessa anvisningar gäller för både rengörings- och badvatten. Rengöringsvatten kan vara vatten som backspolas från filteranordningen på en pool. Badvattnet är det vatten som du tömmer ut från poolen.

Kemikalier och desinfektionsmedel som används i vattnet måste vara förbrukade eller neutraliseras innan påbörjad tömning. Används klor som desinfektionsmedel måste vattnet avkloreras. Detta gör du genom att tillsätta kemikalier för avklorering och sedan låta vattnet stå i några timmar innan processen är färdig. Om du använt algbekämpningsmedel är det viktigt att även det har förbrukats innan du påbörjar tömningen.

Ta hand om tömningsvattnet på din egen fastighet genom att leda ut vattnet på en genomsläpplig yta som en gräsmatta. Töm ut vattnet långsamt, marken måste hinna med att infiltrera det. Det är ditt ansvar att se till att vattnet inte rinner in till grannar eller ut på gator och cykelvägar. Kontrollera också före tömning om din granne har en enskild vattentäkt som kan skadas av tömningsvattnet.

Saknas lämplig yta inom tomten att släppa tömningsvattnet på kan du i undantagsfall leda det till det kommunala dagvattennätet via en gatubrunn. När tömning sker till de kommunala ledningarna är det särskilt viktigt att alla kemikalier som används är förbrukade eller neutraliserade.

Svenskt vatten informerar

Publicerad 2022-12-19, Uppdaterad 2024-04-12