Kontakt

Vattenverk
Peter Svensson
Driftingenjör
Kundtjänst VA kl 9-12,13-15 tel: 0411-577 983 övrig tid växeln 0411-577000

Kontakt

Vattenverk
Pernilla Jägerfall
Processingenjör
Kundtjänst VA kl 9-12,13-15 tel: 0411-577 983 övrig tid växeln 0411-577000

Akuta ärenden

Gäller det akuta ärenden utanför kontorstid, ska du kontakta SOS-Alarm på telefonnummer: 040-676 90 70.