Regntunna.jpg

Få en gratis regntunna!

Nu kan du som villa- eller radhusägare få en gratis regnvattentunna mot att du kopplar bort stuprör på din fastighet. Ansöka via vår nya e-tjänst. OBS! Mellan den 19-25 april är vår e-tjänst stängd på grund av uppdateringar. Välkommen igen med din ansökan den 26 april!

Vill du ta tillvara på ditt regnvatten och samtidigt avlasta ledningarna vid kraftiga regn för att förhindra översvämningar? Då kan du enkelt koppla bort ditt stuprör från ledningsnätet och låta vattnet rinna ut i trädgården eller ner i en regnvattentunna.

Som tack för hjälpen får du en regnvattentunna av VA-enheten i Ystad genom att fylla i ansökan nedan. Tunnan rymmer 220 liter och är 107 cm hög (med bottenställning), diameter 72 cm.

Hur du kopplar in din regntunna hittar du här. 

Dessa kriterier gäller:

 • Endast en regnvattentunna per fastighet 
 • Fastighetens stuprör är idag kopplad till en kommunal dagvattenledning 
 • Fastigheten ligger inom verksamhetsområden för dagvatten, klicka här för karta.
  (Är du osäker kan du kontakta VA-enheten så hjälper vi dig)
 • Takytan som ska avvattnas är minst 20 kvm (tänk på att om ytan är väldigt stor kan du behöva hitta en annan lösning exempelvis en större regntunna eller seriekoppla flera tunnor)
 • Det kapade stupröret ska vara pluggat där det går ner i marken.
 • Bifoga före- och efterbilder på stupröret och dess bortkoppling. senast 30 dagar efter att regntunna kvitterats ut.
 • Bifoga en enkel skiss över din fastighet som visar vilket stuprör som kopplats bort.

Viktigt!

 • Ystads kommun ansvarar inte för eventella skador eller problem som kan uppstå i samband med eller till följd av bortkoppling av stuprör eller installation av regntunna.
 • Vid kraftiga regn eller när regntunnan är full ska vattnet kunna ledas ut på ett hållbart sätt så att inga fuktproblem uppstår i fastighetens grundmur. Vattnet får inte ledas till grannfastighet eller ut på gatan.
 • Under vintern behöver regntunnan kopplas bort för att förhindra att den fryser sönder. Förse stupröret med utkastare och/eller slang och led bort vattnet till lämplig plats t.ex. gräsmattan.
  Du måste alltså kunna ta hand om vattnet på lämplig plats i trädgården under vintern
 • Vi förbehåller oss rätten att fakturera dig för regntunnan om inte kraven uppfylls.  


 

Publicerad 2020-04-08, Uppdaterad 2021-04-29