Lotteritillstånd

På denna sida hittar du information om tillstånd för att anordna lotterier.

Förening som kan få tillstånd

  • Ideell förening med verksamhet i Sverige
  • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
  • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

Det är skillnad mellan lotteri och tävling

Vad är det för skillnad på ett lotteri och en tävling? När måste jag ha tillstånd? Svar på dessa och andra frågor hittar du på Spelinspektionens webbplats.

Undantag från tillstånd/registrering kan ges enligt 6 kap. 9-11§§ spellagen. 

Ansökan om tillstånd

Tillstånd för ett lotteri

Blankett – Ansökan om lotteritillstånd 6 kap. 9-11§§ spellagen

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

  • Ekonomisk plan
  • Senaste verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse och styrelsens sammansättning.
  • Protokoll som visar att man beslutat att ansöka om lotteritillstånd samt vem som ska vara föreningens lotteriföreståndare.
  • Stadgar

Ansökan och tillhörande handlingar ska skickas in till fritidskonsulenten.

Mer information

Den myndighet som ytterst har ansvar för lotterier och spel är Spelinspektionen. På deras hemsida kan du bland annat läsa mer om kommunala lotterier.

Redovsining

Ifylld redovisningsblankett skickas till föreningens lotterikontrollant för godkännande.

Redovisat kontrollantarvode inbetalas till kommunens bankgiro 5454-2121. Märk inbetalningen med "kontrollantarvode" samt föreningens namn.

Olika typer av lotterier


Lotterier som inte kräver tillstånd

Sidan uppdateras.

Lotterier som kräver tillstånd

Sidan uppdateras.

Publicerad 2020-02-28, Uppdaterad 2023-02-01

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring fritid och föreningsliv i Ystad!

fritid@ystad.se

Ystads kommun
Kultur- och Fritidfritidsförvaltningen
Piparegränd 3
271 42 Ystad

Boka ditt besök

Har du bokat någon av våra lokaler? Kontakta oss i förväg för att stämma av en tid för utlämning av taggar och larminstruktioner.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Glöm inte att hålla föreningens kontaktuppgifter uppdaterade och korrekta. Som föreningsrepresentant loggar du in i föreningsregistret och uppdaterar era uppgifter där.

Behöver du inloggning, kontakta oss på fritid@ystad.se.