Lotteritillstånd

På denna sida hittar du information om tillstånd för att anordna lotterier.

Förening som kan få tillstånd

 • Ideell förening med verksamhet i Sverige
 • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
 • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.
 • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

 

Det är skillnad mellan lotteri och tävling

Vad är det för skillnad på ett lotteri och en tävling? När måste jag ha tillstånd? Svar på dessa och andra frågor hittar du på Lotteriinspektionens webbplats.

Undantag från tillstånd/registrering kan ges enligt lotterilagen § 19 och § 20.

 

Ansökan om tillstånd

Tillstånd för ett lotteri

Blankett – Ansökan om lotteritillstånd § 16

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

 • Ekonomisk plan
 • Senaste verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse och styrelsens sammansättning.
 • Protokoll som visar att man beslutat att ansöka om lotteritillstånd samt vem som ska vara föreningens lotteriföreståndare.
 • Stadgar

 

Tillstånd för flera lotterier under tre år

Blankett- Ansökan om registrering § 17

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

 • Senaste verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse och styrelsens sammansättning.
 • Protokoll som visar att man beslutat att ansöka om lotteritillstånd samt vem som ska vara föreningens lotteriföreståndare.
 • Stadgar

Ansökan och tillhörande handlingar ska skickas till:

Ystads kommun
Kultur o Utbildning
Att: Erik Green
271 80 Ystads Kommun

Mer information

Den myndighet som ytterst har ansvar för lotterier och spel är Spelinspektionen. På deras hemsida kan du bland annat läsa mer om kommunala lotterier.

Redovsining

Redovisat kontrollantarvode inbetalas till kommunens plusgirokonto 11 42 20-7. Märk inbetalningen med "kontrollantarvode" samt föreningens namn.

Publicerad 2013-02-28, Uppdaterad 2019-01-11

Kontakt

Alexander Strömberg
Fritidskonsulent

Ystads kommun
Kultur o Utbildning
Piparegränd 3

0411-57 73 49
alexander.stromberg@ystad.se

Välkommen att kontakta mig om du har frågor och funderingar kring föreningsliv i Ystad!