Skola - visningar och workshops

Svansjön och den annorlunda ankungen
Vårterminen 2024, för alla elever i årskurs 3
Bokas vecka 5—7, 31 januari—16 februari via KulturknutenFoto: Jasmine Cederqvist

Svansjön och den annorlunda ankungen är ett projekt med kreativt skapande, läsning och visuellt berättande kring identitet och värdegrund. Med syfte att upptäcka sig själv och andra utifrån ett bredare perspektiv och en större acceptans. Projektet är ett samarbete mellan konstnären Jasmine Cederqvist, lärare och elever i åk 3, Ystads konstmuseum samt skolbibliotekspedagogerna. Projektet ingår både i Kulturgarantin, som är en kommunal garanti, och i Skapande skola, som är ett statligt bidrag och söks av skolan år för år. Detta är det tredje och sista året som projektet genomförs. Information om projektet skickas via mejl till alla berörda lärare.

Eleverna läser först sagan Den fula ankungen av HC Andersen tillsammans med bibliotekspedagogerna och arbetar kring temat i klassrummet. Varje klass kommer sedan till Ystads konstmuseum och gör en workshop tillsammans med Jasmine Cederqvist och konstmuseipedagog Madelene Oldeman.

Elevernas konstverk ställs ut på konstmuseet i en egen utställning där föräldrar och anhöriga blir inbjudna till vernissage lördagen 17 februari. Eleverna får tillbaka sina konstverk efter avslutad utställning.

För frågor kring projektet kontakta konstmuseipedagog Madelene Oldeman
madelene.oldeman@ystad.se

Bokning sker genom tjänsten Kulturknuten

 

 

 

Visningar för skolklasser

Visning av aktuell utställning tar ca 45 min, visning och ateljéarbete tar 1,5 timme. I ateljén arbetar vi med ett tankesätt eller en metod som anknyter till utställningen.

Att ta del av den pedagogiska verksamheten är gratis för alla elever i Ystads kommun, från förskolan till gymnasiet.

Kostnad för skolor från andra kommuner är 350 kr för visning, 450 kr för visning och ateljéarbete. Att själv besöka utställningarna under ordinarie öppettid är gratis för alla skolklasser oavsett hemkommun.

För att boka visningar kontakta: madelene.oldeman@ystad.se

 

 

Publicerad 2023-11-30, Uppdaterad 2024-01-23