Aspelin & Aspelin

Över fältet, målning av Gert Aspelin, 2011-2012

 

23 mars -1 september

3:e och 2:a vån
Aspelin & Aspelin

Gert Aspelin möter Karl Aspelin
Måleri, grafik, objekt

Utställningen Aspelin & Aspelin är ett konstnärligt möte mellan Gert Aspelin (f.1944), som bor och arbetar i Kivik, och hans farfar Karl Aspelin (1857-1932), som anses vara Österlens förste konstnär. Vi får möta två generationers konstnärer som har varit verksamma i olika tider som präglats av olika konstuppfattningar. Gert Aspelin har växt upp omgiven av sin farfars målningar och han kan dem nästan som om de vore hans egna. Under sin konstnärliga karriär har Gert frigjort sig-, tagit avstånd-, närmat sig-, analyserat- och omtolkat Karls målningar. 

I Gerts ateljé står farfaderns gamla målarskåp, ett vackert allmogeskåp, som en symbol för familjens konstnärliga historia och de två konstnärernas kärlek till måleriet.  En annan gemensam beröringspunkt är intresset för landskapet kring Kivik som båda har inspirerats av. Karls friluftsmålningar är typiska för den tid han verkade i medan Gerts intresse för naturen tagit sig andra uttryck.

Karl gick bort tolv år innan sonsonen Gert föddes och de möttes aldrig i livet men de möts i konsten vilket denna generösa utställning bevittnar. Aspelin & Aspelin är en resa i svensk konsthistoria som sträcker sig över drygt ett sekel.

Publicerad 2013-09-04, Uppdaterad 2024-01-04