Marie Andersson

 

Marie Andersson Le Nuage

Marie Andersson, Le Nuage, fotografi 2013

28 sept – 1 dec

3:e vån

Marie Andersson

Le Nuage och andra immateriella verk

Fotografi 

I installerat fotografi visar Marie Andersson spår av det som inte finns eller aldrig blev av. Titelverket Le Nuage skildrar landskap som pausats i ett gränsland mellan bild och verklighet, fotografi och fantasi. Frånvaro och väntan återkommer i ett projicerat möte med de skrivande systrarna Brontë, i författaren Madame de Sévignés tillbommade salar i Paris och hos museiföremål uppradade i glasmontrar.

 Marie Andersson använder kameran för att undersöka det osäkra och fragmenterade hos upplevelser och minnen. Det som kan framstå som objektivt registrerande – ett tydligt minne, ett skarpt fotografi, exakt var det– visar sig inte sällan vara manipulation, medveten eller omedveten. I Marie Anderssons bilder är manipulationen ofta både medveten och tydligt redovisad. Hon är intresserad av vad fotografiet kan berätta, också om processer och experiment som har med fotograferande självt att göra. Le Nuage (”Molnet”) består av tolv fotografier tagna i hennes ateljé. På ateljéväggen har hon projicerat olika bilder, ibland mer än en åt gången, och skapar på detta sätt fotografiska collage helt utan efterbehandling. Flera rum kan existera samtidigt, precis som i minnet eller fantasin.

Bildspelen Brontëiaden och Antichambrera i Paris kretsar kring försök till möten som tidens gång redan på förhand satt stopp för. Ett liknande tema återkommer i verket En icke permanent samling, en serie polaroidfoton tagna på de medicinhistoriska museerna i Paris och Köpenhamn. Olika föremål är fotograferade genom glaset till montrarna de står i, och speglingar och reflektioner skapar en uppluckrad rumslighet som anknyter till den i Le Nuage.

Marie Andersson (f. 1962) är verksam i Malmö och utbildad vid Malmö Konsthögskola och Grafikskolan Forum Malmö. Bland Marie Anderssons separatutställningar kan nämnas Hasselblad Center i Göteborg 2011. Hon finns representerad på bl. a Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum och Statens Konstråd.

Publicerad 2013-12-03, Uppdaterad 2024-01-04