Utställningar 2019

28 september 2019 - 5 januari 2020

3:e vån
Gylleboverket
På samma djupa vatten som du

Trailer för utställningen

Utställningen "På samma djupa vatten som du" handlar om mörker och längtan, människans relation till naturen, omvärlden och varandra.

Ljud, filmiska installationer och skulpturala objekt utgör tillsammans en helhetsupplevelse på tredje våningen i museet. Skalor förflyttas och förskjuts, från landskap i miniatyr till ett båtvrak uppbyggt i ett vardagsrum. Är det en dröm eller ett framtidsscenario? Vem har byggt båten, och varför?

Gylleboverket arbetar processbaserat och har under arbetets gång med utställningen ombett personer på olika platser runt om världen att tända signaleldar och skicka filmklipp eller bilder av eldarna som en del av utställningens material och innehåll. Med signaleldarna reflekterar Gylleboverket kring frågor som berör gemenskap och engagemang. Vad är och betyder längtan när vi står vid randen tillsammans, antingen inför en radikal förändring eller ett förlopp bortom vår kontroll?

Mörker kan upplevas som skrämmande, men i mörkret finns också ett lugn, ett slags fördjupat tillstånd av stillhet och reflektion. Utställningen inleds med orden: "Jag ville berätta något för dig och det skulle på något sätt involvera stjärnorna." Om vi låter meningen vila ett tag så förstår vi att den här berättelsen berör oss alla. 

Gylleboverket är en konstnärsgrupp med bas utanför Östra Vemmerlöv som arbetar med film, social skulptur, performance, installation och text. Tematiken i Gylleboverkets arbeten berör viktiga och aktuella frågor i vår samtid.

Konstnärerna i Gylleboverket är för denna utställning Etta Säfve, Jona Elfdahl och Shelley Sharr. Ljuddesignen är gjord i samarbete med Jonas Åkesson. Utställningen är kuraterad av Anna Norberg.

Utställningen "På samma djupa vatten som du" är en del av den regionala konstbiennalen Bästa Biennalen med fokus på barn och unga.

Filmen om utställningen är gjord av Daniel Permbo.

På samma djupa vatten som du

Recension av utställningen i Dagens Nyheter

Recension av utställningen i Sydsvenskan

 

2:a vån
Gert Germeraad
Husens poesi

HUsens poesi

Under de senaste fem åren har Gert Germeraad parallellt med sitt konstnärskap arbetat med fastighetsfotografering för olika mäklarfirmor. Han kör runt i nordöstra Skåne för att fotografera hus och lägenheter som ska säljas. Det är en speciell genre. Fotografierna ska både vara personliga och anonyma. De ska ge oss en känsla av att kika in i främmande människors liv, trots att vi begriper att de inte visar något sant vardagsliv. Ändå är de lockande. Att klicka sig runt bland bostadsfotografier på nätet blir ett sätt att fantisera om förändring, att drömma om andra möjligheter. Kanske ett helt annat sorts liv.

Snart började Gert Germeraad att växla mellan sina olika yrkesroller. Som fotograf tog han först de bilder som förväntades. Sedan, som konstnär, riktade han sin kamera mot annat. I början var det mest mönster i gamla tapeter, sådana som för länge sedan slutat säljas. Men sen hittade han också detaljer som berättade om det förflutna och om dem som levt i hemmen. Hur de bråkat och skrattat, vad de älskat och hur de levt.

Ystads konstmuseum är glada över att kunna visa ett urval av Gert Germeraads bilder i en utställning som visas på museets andra våning. I samband med vernissagen släpps också en bok med Germeraads bilder som ges ut på Kalejdoskop förlag. Utställningen är kuraterad av Julia Björnberg och Felicia Tolentino.

 

Bortom orden
Artists’ Books ur konstmuseets samling

Letters to my mother

Utställningen ”Bortom orden” undersöker narrativ som grund i konstnärliga metoder. Ett flertal verk presenteras genom ord- och bildberättelser, överlappningar och collage.

I Helena Fernandez Cavadas ”Letters to My Mother” möts det politiska och personliga i en brevväxling mellan konstnären och hennes mamma. Carin Ellbergs ”Händelser ur ett akvarellblock” visar på hur allt kan ses som ett narrativ när man ser på helheten i en serie med bilder. Krister Follins verk upplöser gränserna mellan skrift och bild och berättar om vårt sätt att vilja dechiffrera och förstå. I Gert Germeraads personliga collage, tillkomna tidigt i hans konstnärskap, anas ett sökande efter den egna identiteten såväl som mänskliga villkor i stort. Utöver Artists’ Books visas måleri, teckningar, akvarellmålningar samt material som på olika sätt belyser den konstnärliga arbetsprocessen. Utställningen är kuraterad av Julia Björnberg och Felicia Tolentino.

 

1 juni - 1 september
2:a och 3:e våningen
Deep Sea

 

Signe J
Signe Johannessen, still ur filmen Hic Sunt Dracones (2016). 
Foto: Tasneem Khan.


Utställningen ”Deep Sea” lyfter fram olika aspekter av havet som livsmiljö. Havet är fortfarande en av jordens mest okända miljöer, ett till synes gränslöst utrymme där vi människor inte kan leva, som vi har begränsad kännedom om och där utforskningen sker långsamt. Det blir allt mer tydligt hur beroende vi är av detta ekosystem, hur havsmiljön hotas, särskilt genom mänsklig intervention, och i vilken hög hastighet förstörelsen eller förändringen sker.

Utställningen tar upp dessa sociopolitiskt relevanta aspekter av det mänskliga förhållandet till havet, liksom våra föreställningar om och illusioner av havets djup och yta. Verken i utställningen handlar om allt från explicit politiska frågor till surrealistiska och personliga konfrontationer, vilka presenteras som videor, fotografier, skulpturer, installationer och teckningar.

 

Deltagande konstnärer: Monira Al Qadiri, Julia Baier, Katja Blum, Sara Förster, Swaantje Güntzel, Susann Hartmann, Åke Hedström, Signe Johannessen, Maria Mathieu, Ngozi Schommers, Annemarie Strümpfler, Lena Maria Thüring och Svenja Wetzenstein.

”Deep Sea” visas i Bremen och Ystad, två hamnstäder där havet alltid har haft en stor betydelse. Utställningen är producerad av Ystads konstmuseum och Städtische Galerie Bremen i samarbete med Künstlerinnenverband  Bremen, GEDOK. Curators är Ýrr Jónasdottir, Anna Kindvall, Ingmar Lähnemann och Alexandra Waligorski.

 

Swantje 1 Swantje 2 Swantje 3 Swantje 4

Lördagen 1 juni genomförde konstnären Swaantje Güntzel performanceverket "BLOWBACK IV" som en del av den pågående utställningen "Deep Sea" på Ystads konstmuseum. Güntzel gick iklädd en långklänning bärandes på en soppåse full med skräp längst med en brygga nere i Ystads småbåtshamn, vidare ner på stranden och slutligen ut i havet. Under promenaden tömde hon sin soppåse genom att plocka upp det ena skräpobjektet efter det andra och slänga det demonstrativt i havet.

Perfomanceverket har av förklarliga skäl väckt starka reaktioner. Det är smärtsamt och provocerande att se en människa kasta skräp i naturen. Det är fel, så gör vi inte. Men är det samtidigt inte precis det vi gör dagligen? Vem bär ansvar för den förorening som har skett och som sker i våra hav? Det är frågor som Swaantje Güntzel vill väcka och reflektera över. Hennes konstnärskap handlar till stor del om att synliggöra människans påverkan på vår havsmiljö och det gör hon bland annat genom att på olika sätt gestalta medvetna och omedvetna handlingar som påverkar denna sårbara miljö.  

Skräpet som kastades ut i havet hade tidigare plockats från stranden med omnejd. Efter performancet samlades det åter ihop och kastades i återvinningen.

Fler verk av Swaantje Güntzel finns i utställningen Deep Sea.

     

Stillbilder ur Daniel Permbos videodokumentation av Swaantje Güntzels performance i Ystad 1 juni 2019.

streck

Lekplatser
4 - 26 maj 
1:a våningen

Lekplats

”Lekplatser” är ett projekt där elever från fyra förskolor i Ystad har samarbetat med andraårselever från Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling på Ystad Gymnasium. Förskolebarnen har agerat uppdragsgivare åt teknikeleverna som fått uppdraget att designa en drömlekplats utifrån deras teckningar. I utställningen med vernissage den 4 maj kan du se barnens teckningar och teknikelevernas färdiga modeller.

Konstmuseipedagog Madelene Oldeman och Eleonore Odén, lärare på Ystad Gymnasium, har tagit initiativ till projektet. Fokus har varit de personliga mötena och samtalen mellan förskolebarnen och teknikeleverna. Kan två grupper med så stor åldersskillnad mötas genom skapande och kreativitet? Här har funnits blygsel men också stor nyfikenhet. Under våren har grupperna träffats på museet där förskoleeleverna ritat och målat lekplatser och samtalat med teknikeleverna. Förskoleeleverna har även besökt Ystad Gymnasium och gett respons på teknikelevernas arbete.

Äldre kan uttrycka att yngre elever är gulliga och minns själva hur det var när de var små. När yngre träffar äldre kan det vara lite nervöst men spännande. Därför kan projekt som ”Lekplatser” förhoppningsvis skapa möjlighet för barn och unga att träffa personer i andra åldrar än ens egen och prata lite närmare med dessa. Kanske du vågar säga hej när ni ses på stan sen.

Under lördagar och söndagar i maj kommer ateljén på 1:a våningen att vara öppen för allmänheten att komma och rita och måla egna drömlekplatser mellan klockan 13-15.

streck

2 februari – 28 april 2019
2:a och 3:e vån
Mellan dig och mig

Pauliina Pietilä

Pauliina Pietilä Parlour (2016), olja på duk, 160 x 130 cm

Sedan måleriets födelse har den konstnärliga bilden skapats för att efterlikna naturen, och redan i grottmålningar som tros vara över trettio tusen år gamla ser vi försök att, så naturligt som möjligt, avbilda människor, djur och platser. Genom människans historia har den konstnärliga förlagan sedan förändrats, utvecklats och omdefinierats fram till idag då vi ser, och själva producerar, hundratals bilder varje dag.

Utställningen "Mellan dig och mig" fokuserar på hur konstnärer idag använder sig av och refererar till olika typer av förlagor. Titeln syftar på relationen som uppstår mellan konstnären och betraktaren men också på det som finns mellan dem: blicken, processen, speglingen. De åtta konstnärerna som deltar i utställningen ställer frågor om vad en förlaga kan vara och vad föreställande konst är.

 

Deltagande konstnärer: Carl Hammoud, Lena Johansson, Henrik Lund Jørgensen, Pauliina Pietilä, Viktor Rosdahl, Hanna Sjöstrand, Elizabet Thun och Kristoffer Zetterstrand.

Utställningen är kuraterad av Isac Nordgren Jonasson.

Till utställningen finns det en blogg som fungerar som en digital katalog, där du kan läsa mer!

Publicerad 2019-04-30, Uppdaterad 2024-03-20