Beredskapsvecka

Beredskapsvecka 2023

Vad händer om din vardag vänds upp och ner? Hur förbereder ni verksamheten för ett längre strömavbrott? Hur ordnar ni med vatten och värme? Och hur kommunicerar ni när internet och telefoni inte fungerar? Den nationella Beredskapsveckan pågår 25 september till 1 oktober och lyfter vikten av en god beredskap i alla delar av samhället – för ett starkare svenskt civilförsvar. 

Samlat stöd till företag

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat vägledningar och information till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig, och hur ditt företag kan bli mindre sårbart. 

Informationen är framtagen av MSB i dialog med företag och branschorganisationer. Den innehåller konkreta råd och stöd och hjälper till att öka kunskapen om civil beredskap.

Beredskapsveckan i Ystad

Läs mer om Beredskapsveckan och vilka aktiviteter som sker i Ystad på ystad.se/beredskapsveckan

Publicerad 2023-09-21