Hållbar utveckling Skåne

Hållbar Utveckling Skåne arbetar med flera projekt där du som företagare kan delta.

I Hållbar Utveckling Skåne drivs projekt som bidrar till en hållbar utveckling inom de mest skilda områden. Allt som ryms inom Agenda 2030 ser vi som vårt uppdrag!

Projekten kan börja som idéer från deras medlemsorganisationer eller så utvecklar de idéer tillsammans med aktörer från andra delar av samhället.

En del projekt har startat som nätverk som sedan utvecklats till projekt när behov funnits för ett koncentrerat arbete med en viss fråga. 

På Hållbar Utveckling Skånes hemsida hittar du flera pågående projekt.

Publicerad 2021-06-10, Uppdaterad 2023-08-18