FNs_hallbarhetsmal_-_ett_smorgasbordf_for_nya_affarer__Bild_Ystads_kommun_(1).JPG

Globala målen som tillväxtmotor

Vi arbetar sedan 2018 med FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer. Ett koncept med globala målen som tillväxtmotor kopplat till ekonomisk- social- och klimatmässig hållbarhet.

Att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt

Publicerad 2021-10-08, Uppdaterad 2022-10-10

Globala målen som tillväxtmotor

Genom att arbeta med alla globala mål, alla branscher och alla företagsformer skapar vi förutsättningar för exempelvis kompetensförsörjning, etableringar, stadsutveckling och fånga upp frågor som vi kan hantera i vår företagslots i linje med de 17 globala målen och Agenda 2030.

Vill du komma i kontakt med oss?

lotte.nilsson@ystad.se