Ledig industrimark

Lediga tomter för dig som vill bygga nytt eller expandera och söker mark.

Ledig mark på Nya Öja verksamhetsområde

Just nu håller kommunens nya verksamhetsområde på att växa fram, beläget i stadens nordöstra del som en fortsättning på dagens befintliga verksamhetsområde och ut mot den vältrafikerade vägen mot Tomelilla/Kristianstad.

Genom att klicka dig in på portalen gällande Öja verksamhetsområde så kan du navigera dig fram, hitta information och få kunskap om processen kring att etablera sig i området. (Portalen fungerar i de flesta webbläsare, däremot bristfälligt i Microsoft Explorer Edge)

Inom området kommer det att finnas flera gång- och cykelstråk för ökad tillgänglighet samt vacker natur och dagvattensystem. Ett grönare och modernare verksamhetsområde helt enkelt.

Förhoppningarna är att få ett verksamhetsområde med varierande företag som kan skapa spännande nätverk samt ge ett ökat utbud till kunderna.

Längs med den stora vägen mot Kristianstad skapas förutsättningar för verksamheter med inslag av handel, i mellankvarteren har till exempel lite tyngre industriverksamheter eller verksamheter med behov av växthus möjlighet att etablera sig och längst in i området finns det möjlighet att finna tomter till en lite billigare peng för de som inte har samma behov av skyltläge. Vi hoppas alltså att här ska finnas något som passar de flesta företag.

Många tomter har sålts sedan säljstarten 2018 och intresset är fortsatt stort när området nu växer fram.  Välkommen att höra av dig med ditt önskemål om reservation och placering.

Publicerad 2020-04-11, Uppdaterad 2023-10-18

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Emma Zander
Exploateringsingengör
0411-577280

Öja verksamhetsområde

Besök portalen gällande Öja verksamhetsområde, här hittar du svar på det mesta gällande området.

Mark kring Malmörondellen

Beskrivning av Malmörondellen

Exploateringsområdet som benämns ”Malmörondellen” som är av ett stort intresse för verksamheter är nu på gång.

Med hänsyn till arkeologiska utredningar har man nu begränsat sig till området bredvid redan befintliga McDonalds. Här planeras 12 000 kvadratmeter för olika former av detaljhandel med tillhörande parkering och utfarter.

Planområdet utgör en entré till Ystad från väster och det kommer fästas stor vikt vid utformning och gestaltning för byggnaderna längs E65 och Malmövägen.

För området kommer det vara en markanvisningstävling, vilket innebär att exploatörer får presentera sina förslag och slutligen koras en vinnare.

Intresset är stort och flera exploatörer har redan hört av sig för att skriva upp sig på en intressentlista för att sedan delges information om området så fort någon ny information dyker upp.

Vill du veta mer? Kontakta angelica.erlandsson@ystad.se

Andreas Winborg, Mark och Exploateringschef är föräldraledig