Ledig industrimark

Lediga tomter för dig som vill bygga nytt eller expandera och söker mark.

Ledig mark på Nya Öja verksamhetsområde:

Just nu håller kommunens nya verksamhetsområde på att växa fram, beläget i stadens nordöstra del som en fortsättning på dagens befintliga verksamhetsområde och ut mot den vältrafikerade vägen mot Tomelilla/Kristianstad.

Genom att klicka dig in på portalen gällande Öja verksamhetsområde så kan du navigera dig fram, hitta information och få kunskap om processen kring att etablera sig i området. (Portalen fungerar i de flesta webbläsare, däremot bristfälligt i Microsoft Explorer Edge)

Inom området kommer det att finnas flera gång- och cykelstråk för ökad tillgänglighet samt vacker natur och dagvattensystem. Ett grönare och modernare verksamhetsområde helt enkelt.

Förhoppningarna är att få ett verksamhetsområde med varierande företag som kan skapa spännande nätverk samt ge ett ökat utbud till kunderna.

Längs med den stora vägen mot Kristianstad skapas förutsättningar för verksamheter med inslag av handel, i mellankvarteren har till exempel lite tyngre industriverksamheter eller verksamheter med behov av växthus möjlighet att etablera sig och längst in i området finns det möjlighet att finna tomter till en lite billigare peng för de som inte har samma behov av skyltläge. Vi hoppas alltså att här ska finnas något som passar de flesta företag.

Tomtförsäljning hoppas kunna starta under första halvåret 2018, men redan nu är man välkommen att inkomma med särskilda önskemål om reservation och placering.

Publicerad 2016-04-11, Uppdaterad 2020-04-29

Kontakt

Samhällsbyggnad
Andreas Olsson
Expoateringschef
0411-577270

Du kan också kontakta Angelica Erlandsson, Näringslivssamordnare angelica.erlandsson@ystad.se alt 0411-577565

Öja verksamhetsområde

Besök portalen gällande Öja verksamhetsområde, här hittar du svar på det mesta gällande området.