iStock-838268568_2.jpg

Samverkan Sydöstra Skåne

Vårt samverkansarbete inom Sydöstra Skåne SÖSK

Samverkan inom SÖSK kopplat till kompetensförsörjning

Inom Sydöstra Skåne samverkar vi inom flera områden när det gäller kompetensförsörjning.

SÖSK samverkan

Publicerad 2021-10-07