Hjärnskap i skolan

Hjärnskap i skolan är ett samarbete mellan Västerportskolan, Happy Economy och Malin Gutestam, pedagog, föreläsare och författare till boken Hjärnskap för tonårshjärnan. Malin har magisterexamen i Neuroscience in Leadership och föreläser bl a om modern hjärnforskning.

Projektet inleddes med att alla pedagoger på Västerportskolan träffade Malin för ett första träningstillfälle under höstterminen 2021. Pedagogerna fick lära sig om och diskutera kring hur tonåringars hjärnor fungerar, hur lärande sker på tonårshjärnans villkor och de fick flera tips att använda i vardagen på skolan. Detta följdes upp med nya träningstillfällen tillsammans med Malin under vårterminen 2022. 

 

 

Redan under det första träningstllfället väcktes idén om att även låta våra elever få träffa Malin vid liknande träningstillfällen. I det efterföljande arbetet byggdes det vidare på denna idé. Ett elevspår av Malins föreläsning/träning Hjärnskap arbetades fram i samarbete mellan pedagoger på Västerportskolan och Malin. Syftet med detta var att motverka ungdomars stress och att hjälpa dem att hitta ett välbefinnande och goda studievanor.  


Projektet provades under våren 2022 i en pilotklass i åk 8, efter en del introduktionsarbete träffade Malin klassen i skolan och under samma kväll träffade hon även deras vårdnadshavare. Klassen har därefter jobbat vidare med projektet och kommer träffa Malin igen under hösten. Arbetet har hittills givit gott resultat och varit uppsakattat av både elever och vårdnadshavare. Hjärnskap Västerportmodellen håller därmed på att ta sin form. Vi fortsätter i nuläget att utarbeta ett arbetssätt som alla våra elever ska få ta del av. 

  

Publicerad 2022-06-20, Uppdaterad 2023-07-06