Tillgänglighet

På Västerportskolan arbetar vi för att skapa tillgängliga lärmiljöer. En tillgänglig lärmiljö ger alla elever möjlighet att lyckas.

Under våren 2019 arbetede vi på skolan med kompetensutveckling kring Tillgänglighet. 

Efter arbete och diskussioner i arbetslagen fick skolans förstelärare och specialpedagoger uppdraget att sammanställa en sammanfattning av arbetet. Detta resulterade i Tillgänglighetsdokumentet som kan läsas här. 

Tillgänglighetsdokumentet (framtaget vår 2019)

 

Under hösten 2019 fortsatte arbetet med större fokus på relationskompetens. 

Arbete kring relationskompetens (arbete under hösten 2019)

Publicerad 2022-02-14, Uppdaterad 2023-08-11