IMG_8223.JPG

Programmering på Västerportskolan

På Västerportskolan arbetar vi kring programmering från tidig ålder och på olika sätt från F-klassen och upp t.om. åk 9.

Syftet är att visa alla elever att programmering har både bredd och ett djup som idag används inom många olika områden i samhället. Alla våra elever ska få prova på att koda, bygga upp tron på sin förmåga och sedan kunna göra egna aktiva val i framtiden.

Vi arbetar utifrån en progressionsplan inom programmering där målet är att eleverna ska få möta programmering på många olika sätt och med stigande utmaning utifrån deras ålder. I vårt upplägg använder vi oss bl a av materialet Alla kan koda.

I F-klassen startar vi upp med arbete främst kring analog programmering; elever och pedagoger ger t.ex. varandra stegvisa instruktioner att följa. Eleverna får även leka med och prova på enklare programmeringsappar på iPad. 

I åk 1 inför vi våra Blue-bot robotar och eleverna lär sig styra Blue-bot robotarna med hjälp av begreppen kommandon och sekvens. De använder även appen Blue-bot på sin iPad. Efter att ha lyckats att programmera Blue-bot genom flera olika uppdrag och utmaningar har eleverna förtjänat ett eget Robotkörkort. 

I åk 2 och 3 använder eleverna olika appar på sin iPad för att träna programmering, t.ex. Blockly och codeSpark. Eleverna provar även på Hour of Code. I åk 3 har vi även börjat att introducera olika playgrounds i Swift Playgrounds. 

I åk 4-6 arbetar eleverna vidare med Swift Playgrounds på sin iPad. Vi använder materialet Alla kan koda och gör kursen Lär dig programmera som en utgångspunkt och arbetar sedan vidare med Playgrounds utifrån elevernas nivå.

IMG_8719

I åk 7-9 fortsätter arbetet med programmering främst i Teknik- och Matematikämnena. Swift Playgrounds fortsätter att användas, främst inom Teknik. Eleverna stöter även på Micro-bits och får träna på att programmera dessa på olika sätt. Elever i åk 8 går kursen Koda.nu där de utifrån instruktioner programmerar egna spel och stöter då på programmeringsspråket JavaScript. 

Elever i åk 8 och åk 9 har även i samarbete med yngre elever programmerat spel i Scratch och Koda.nu. Yngre elever fungerar då som testpersoner åt de äldre elevernas projekt och kommer med idéer och feedback åt de äldre elevernas arbeten. Detta projekt kommer under hösten 2022 att vidare utvecklas då det fått ett mycket positivt gensvar.  

Publicerad 2022-05-24, Uppdaterad 2024-07-08