Elevengagemang

Under våren 2021 genomfördes på Västerpertskolan en undersökning kring vad våra elever tänker kring Elevengagemang. Vi ville få svar på frågan: Vad krävs för att man ska känna sig engagerad i undervisningen? 

Undersökningen organiserades av Förstelärare-teamet på skolan. Området Elevengagemang valdes utifrån boken Forskning för lärare och efter att både Elevråd och pedagoger i skolans sex arbetslag fått komma med feedback kring vilket område som Förstelärare-teamet skulle fokusera kring.   

Setg 1 genomfördes därefter genom att alla elever på skolan diskuterade och svarade på några frågor kring ämnet. De samlades klassvis, delades upp i disksussionspar två och två och lämnade sedan in sina svar i ett formulär med hjälp av sin iPad.

Svaren kategoriserades och sammanställdes till diagram av Förstelärare-teamet. Mer information om undersökningen och presentation av resultatet ges i dokumentet Elevengagemang del 1 resultat och i följande film:

 

 

Steg 2 i undersökningen fortsatte genom längre elevintervjuer med stöd från Atea. Elever valdes ut genom urval, en kille och en tjej i varje klass från åk 1 och upp till åk 8. Intervjuerna med åk 7 och åk 8 genomfördes på distans med hjälp av Teams under maj 2021. De yngre eleverna i åk 1 och upp till åk 6 intervjuades på plats på skolan under augusti 2021. Mer information och presentation av resultatet från intervjuerna ges i dokumentet Elevintervjuer sammanfattning

Resultatet av undersökningen har därefter redovisats för elever och personal på skolan och för vårdnadshavare på våra Föräldramöten under hösten 2021. Förtselärare-teamet har tillsammans med ledningsgrupp diskuterat hur detta påverkar utveckling och organisation på skolan och har planerat vidare utvecklingsarbete utifrån detta. Ett första steg var arbetet med Hjärnskap tillsammans med Malin Gutestam som inleddes under hösten 2021.  

Publicerad 2022-01-27, Uppdaterad 2023-07-06