Elevengagemang

Under våren 2021 startades en undersökning kring vad våra elever tänker kring Elevengagemang på skolan. Området Elevengagemang valdes efter att både Elevråd och pedagoger fått komma med feedback kring ett område som Förstelärare-teamet skulle genomföra en undersökning kring.  

Setg 1 i undersökningen genomfördes genom att alla elever på skolan fick svara på några frågor kring ämnet. De diskuterade två och två och skrev sedan ner sina svar. Svaren kategoriserades och sammanställdes till diagram av Förstelärare-teamet. Mer information om undersökningen och presentation av resultatet ges i dokumentet Elevengagemang del 1 resultat och i följande film:

 

 

Steg 2 i undersökningen genomfördes genom längre elevintervjuer. Eleverna valdes ut genom urval, en pojke och en tjej i varje klass från åk 1 upp till åk 8. Mer information och presentation av resultatet ges i dokumentet Elevintervjuer sammanfattning

Publicerad 2022-01-27