Skånetrafiken lovar skolskjutsförstärkning i samband med tidtabellsskiftet

Publicerad: 2022-12-05 12:33

Problem med tidtabellsförändringarna för busslinje 570, som ersätts av 571 0ch 577, får en tillfällig lösning från den 11 december.

Tidtabellsförändringarna, där busslinje ersätts av 571 och 577, innebär att eleverna som åker till skolan med dessa linjer kommer för tidigt eller för sent till skolan på morgonen. Efter överläggningar mellan kommunen och Skånetrafiken har nu Skånetrafiken lovat att ta fram en lösning, så att berörda elever kommer till skolan i rimlig tid innan kl. 8.00.
Lösningen presenteras på Vklass och på Ystads kommuns skolskjutshemsida inom kort och gäller från den 11 december, då de nya tidtabellerna införs. Skånetrafiken kommer därefter att utvärdera lösningen i dialog med kommunen, för att kunna presentera en mer långsiktig lösning inför tabellskiftet i mars.

Kommentarer