Adoption

Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett beslut om medgivande av socialnämnden. Till grund för beslutet görs en medgivandeutredning. Denna utredning utgör också en presentation för utlandet av den/de som önskar adoptera.

Numera behöver man inte vara gifta med varandra för att få adoptera tillsammans, även sambos får adoptera tillsammans. Ensamstående kan också adoptera.

Vid intresse av internationell adoption bokas tid för informationssamtal med någon av familjerättssekreterarna, se kontaktinformation till höger. Föräldrautbildning är obligatorisk och genomförs i form av studiecirklar.

Vid närståendeadoption vänder sig sökanden istället till tingsrätten. Tingsrätten ger sedan socialnämnden i uppdrag att yttra sig angående adoptionen. 

Publicerad 2022-03-07, Uppdaterad 2024-03-18