Adoption

Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett beslut om medgivande av socialnämnden. Till grund för beslutet görs en medgivandeutredning. Denna utredning utgör också en presentation för utlandet av den/de som önskar adoptera.

Ett par som vill adoptera måste vara gifta eller ha ingått partnerskap. Ensamstående kan också adoptera.

Vid intresse av internationell adoption bokas tid för informationssamtal med någon av familjerättssekreterarna, se kontaktinformation till höger. Föräldrautbildning är obligatorisk och genomförs i form av studiecirklar.

Vid närståendeadoption vänder sig sökanden istället till tingsrätten. Tingsrätten ger sedan socialnämnden i uppdrag att yttra sig angående adoptionen. 

Publicerad 2013-03-07, Uppdaterad 2018-10-02

Kontakt

Familjerättssekreterare:
Karin Svensson
0411-57 73 83
karin.svensson@ystad.se

Carina Mårtensson
0411-57 73 06
carina.martensson@ystad.se

Besöksadress: 
Blekegatan 1
Postadress: 
Social Omsorg, 
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16