Missbruk i familjen

Att ha en förälder, ett syskon eller en släkting som missbrukar kan vara väldigt jobbigt.

Ta hjälp!

Missbruket förändrar ofta människor och de kan göra eller säga saker som de aldrig skulle annars. Därför är det ytterst viktigt att ta kontakt med en vuxen eller en myndighet för att både du och den som missbrukar ska få hjälp. 

Inte ditt fel

Lägg aldrig skulden på dig själv, det är inte ditt fel att någon i din familj missbrukar! Kontakta någon som kan hjälpa dig. Detta kan göras via socialtjänsten eller skolan. I den grå rutan finns länkar till mer information och kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa dig i din situation.

Att bo med en missbrukare

http://www.umo.se/Familj/Att-bo-med-en-vuxen-som-dricker-eller-anvander-droger/

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, så hittar du mer information i länkarna till höger.

Publicerad 2022-12-01, Uppdaterad 2023-11-06