Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar.

Att begå brott

De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

Att fylla 15 år

När man fyller 15 år blir man straffmyndig vilket betyder att man kan bli straffad om man begår ett brott. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och ibland till fängelse.

Få hjälp av socialtjänsten

Om man gjort något brottsligt har man som ungdom möjlighet att genom socialtjänstens hjälp få träffa den som drabbats för att prata igenom händelsen. Detta kan kännas bra både för den som begått brottet och för den som drabbats. Detta kallas medling.

Om man har någon i familjen som gjort något brottsligt eller hamnat i fängelse kan det kännas bra att få prata med andra jämnåriga som har samma erfarenhet. Det kan du få i barngruppen Macken.

Källa: BRÅ

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, så hittar du mer information i länkarna till höger. 

 

Publicerad 2013-09-04, Uppdaterad 2019-10-07

Kontakt

Social Omsorg
Reception
0411-57 73 60
1:e socialsekreterare
Anders Hansson
0411-57 73 90
anders.hansson@ystad.se

Kultur o utbildning
Barn- och elevhälsan
Verksamhetsledare
Kristina Stern
0411-57 80 81
kristina.stern@ystad.se

Har du behov av akut hjälp?