Integritetspolicy för App-tjänst

INTEGRITETSPOLICY   

Sekretessen för alla våra användare är mycket viktigt för oss. När du som en App-användare använder tjänsten hanterar AB Ystadbostäder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi skyddar och hanterar dina personuppgifter. Vi rekommenderar dig att läsa den noggrant.

 
1.   VAD SÄGS I DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Denna integritetspolicy innehåller information om:

 • så att du kan använda tjänsten;
 • att hålla dig uppdaterad med relevant information om vår service;
 • att förbättra och / eller anpassa tjänsten;
 • identifiera dig för att anpassa Tjänsten;
 • att identifiera dig och för att förhindra bedrägerier;
 • att ge stöd;
 • att förmedla dina personuppgifter till tredje part, om du begärt att vi skall
 • göra så eller om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

2. TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS 

A. Typ av data som används

För att förbättra tjänsten, använder vi anonyma data. Denna information kommer inte att nå allmänheten eller bli publik genom tjänsten.

B. Automatiskt genererad information

Liksom de flesta andra webbplatser och onlinetjänster, vi samlar in och hanterar automatiskt information om hur du använder denna App. Den insamlade informationen omfattar din IP-adress och / eller ett unikt enhets-ID.

Om du specifikt accepterar det, kan Appen samla in din geo-platsinformation. I vilket fall som helst, kan du blockera insamling av geo-platsinformation i inställningarna för din mobila enhet.

Om du specifikt väljer att tillåta åtkomst och insamling av information från ditt sociala nätverkskonto, kan grundläggande personlig information i ditt sociala nätverkskonto komma att samlas in (till exempel ditt namn och e-postadress) samt ditt sociala nätverk användar-id (men inte ditt lösenord) och parametrar relaterade till de tjänster du har delat via appen. Se det sociala nätverket sekretesspolicy för mer information om hur du kan ställa in sekretessinställningar för ditt konto för att kontrollera den information som kan nås och hämtas.

Detta sker även med hänsyn till den automatiskt genererade informationen om hur du använder Appen Denna typ av information hjälper oss att bättre förstå hur Appen används, och hur vi kan förbättra servicen för dig som användare. Om du aktiverar användarfunktioner med användarauktorisation inne i Appens inställningar, kan följande ytterligare information lagras:

Namn;
E-postadress;
Åldersrekommendation (tillval);
Kön (tillval);
Telefonnummer (valfritt);
Ytterligare profilinformation som returneras av en extern leverantör som Facebook eller Linkedin.
För att ge App-ägaren information om användningen av appen samlar vi in följande (anonyma) information:

I det ögonblick du öppnar appen;
Funktioner du har öppnat i appen och hur mycket tid du tillbringar i denna funktion;
Åtgärder som uppspelning av musik, öppna webbadresser etc.
I det ögonblick du lämnar appen;
Observera: Om funktionerna användare auktorisation är aktiverad kan vi koppla anonym information till dig när du loggar in.

C. Särskild information

Appen kan be dig att delta i vissa aktiviteter, såsom exempelvis lojalitetskort, nyhetsbrev, annonsering, i dessa fall kan du bli tillfrågad om viss personlig information. Denna information kommer att lagras i databaser i vår tjänst (inklusive tredje partslösningar) och delas med oss.

När du laddar upp data, inklusive foton i Appen, kommer detta att delas och kan ses av alla andra användare av Appen.

3. DE ÄNDAMÅL FÖR VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

A. Syfte

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • Så att du kan använda tjänsten
 • Att hålla dig uppdaterad med relevant information om vår service
 • Att förbättra och / eller anpassa tjänsten
 • Identifiera dig för att anpassa Tjänsten
 • Att identifiera dig och för att förhindra bedrägerier
 • Att ge stöd
 • Att förmedla dina personuppgifter till tredje part, om du begärt att vi skall göra så eller om vi enligt lag är skyldiga att göra det

B. Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi säljer inte, handlar inte med eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. Men vi kan ge dina personuppgifter till tredje part, när detta är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten till dig eller för att utföra dina instruktioner, såsom för betalningar med hjälp av betalningsleverantörer för Betaltjänster.

Vi kan tillhandahålla "aggregerade anonyma uppgifter" för användningen av tjänsten till tredje part för sådana ändamål där det anses lämpligt. "Aggregerad anonyma data" är data som inte kan spåras tillbaka till dig och som därför inte räknas som personuppgifter. Till exempel kan vi använda aggregerade anonyma data för att bättre förstå hur användare använder tjänsten.

I händelse av att tjänsten överlåts till en tredje part, eller att vi går samman med en tredje part, eller genomgår en omorganisation, kan din personliga information också lämnas och / eller överföras till den tredje parten. Denna tredje part kommer att ha rätt att fortsätta att använda personuppgifter och annan information som du har lämnat till oss.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter i god tro eller när det är nödvändigt att följa ett domstolsbeslut, pågående rättsligt förfarande, vid brottslighet eller civil stämning eller annan juridisk process eller på begäran av brottsbekämpande myndigheter i Sverige som utövar sina juridiska rättigheter eller försvarar sig mot rättsliga anspråk.

4. VAR FINNS PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS?

Tjänsten tillhandahålls genom hosting-tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Men personuppgifter som behandlas kan överföras till och lagras på servrar som upprätthålls av i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som USA. Dessa tredje parter skall följa Safe Harbor-principerna och vara anslutna till Safe Harbor-programmet av US Department of Commerce. Detta innebär att det bör finnas en tillräcklig skyddsnivå för behandlingen av personuppgifter hos Amazon.

Du samtycker till denna överföring och behandling utanför EES. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

5. VILKA SÄKERHETSÅTGÄRDER FINNS FÖR ATT SKYDDA PERSONUPPGIFTER?

Säkerheten gällande dina data och att andra användares är mycket viktigt för oss. Vi har genomfört tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller någon form av olaglig behandling.

Vi har bland annat genomfört följande åtgärder: skyddat av våra servrar genom brandväggar, SSL-anslutningar och kryptering av känsliga uppgifter. Denna lista är inte uttömmande.

6. ANSVARSGRÄNSER FÖR TREDJE PART

Vår service kan innehålla tjänster och produkter som erbjuds av tredje part, och / eller hyperlänkar till webbplatser eller tjänsterpartners, annonsörer och andra tredje parter.

Vi har ingen kontroll eller inflytande över innehållet, webbplatser eller tjänster från tredje part. Olika integritetspolicys kan gälla för användningen av tredje parts webbplatser och tjänster. Denna integritetspolicy gäller endast personuppgifter som har erhållits genom din användning av tjänsten för sina egna syften.

Vi accepterar inte något ansvar för innehållet, praxis eller drift av tredje parts webbplatser och tjänster.

7. VISA OCH RADERA PERSONUPPGIFTER

Du kan skicka en begäran om att få tillgång till eller ta bort personlig information som samlas in genom din användning av Appen, genom att kontakta oss via e-post. Du kan bli ombedd att lämna ytterligare information för att verifiera din identitet.

8. BARNS INTEGRITET

Personlig information om barn samlas inte in medvetet eller avsiktligt.

9. SÄKERHET

Åtgärder vidtas för att säkra din personliga information, för att minimera risken för skador, förlust av information och obehörig åtkomst eller användning av information. Dessa åtgärder kan inte ge absolut informationssäkerhet. Därför, även om ansträngningar görs för att säkra din personliga information, är det inte garanterat och du kan inte rimligen förvänta dig att Appen och dess relaterade databaser kommer att vara immuna mot eventuella förseelser, fel, otillåten avlyssning eller åtkomst, eller andra typer av missbruk och brott.

10. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna policy kan uppdateras när som helst. Vi kommer att publicera en uppdaterad version av denna sekretesspolicy via tjänsten. Vi uppmuntrar dig att kontrollera denna sida då och då för att vara medveten om eventuella ändringar i denna sekretesspolicy och att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum och bekanta dig med eventuella uppdateringar.

Du samtycker till att vara bunden av de ändringar som gjorts i denna policy. Din fortsatta användning av Appen efter den förändrade policyn börja gälla indikerar att du accepterar det ändrade innehållet i densamma. Om du inte accepterar ändringen, måste du avinstallera programmet och undvika ytterligare användning av det.

11. GÖR SÅ HÄR OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER KOMMENTARER 

Om du har några frågor eller kommentarer om denna policy, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande .

 

Denna sekretess- och cookieförklaring är senast uppdaterad: 30 augusti 2018

Publicerad 2021-09-21, Uppdaterad 2023-05-05