Varför Ystadmodellen?

Målet med konceptet är att skapa förutsättningar för näringslivet genom att visa på områden där man kan hitta konkurrenskraft, hållbar lönsamhet, nya affärer, säkra sin kompetensförsörjning, vara steget före, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.

Varför ska kommuner och organisationer arbeta med Ystadmodellen?

I konceptet arbetar man med alla globala mål, alla branscher och alla företag oberoende av hur mycket eller lite man kan om de globala målen, det skapar förutsättningar för innovationskraft och inkludering

Arbetet går i linje med övriga styrdokument såsom renhållningsordningen, miljöprogram, folkhälsoprogrammet och övergripande mål och visioner.

Konceptet visar hur man kan arbeta konkret här och nu. Att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med nationella, regionala och kommunala mål och visioner.

Genom att utgå från de globala målen som en katalysator för tillväxt visar man på möjligheter för hållbar lönsamhet i linje med hållbarhetsmålen på kort och lång sikt.

Hållbar lönsamhet handlar om ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbar.

Varför har konceptet varit så lyckat?

Små och medelstora företag vet att man måste arbeta hållbart men man vet inte alltid hur. Genom att titta på de 17 globala målen som ett smörgåsbord för nya affärer blir bilden tydligare.

Många företag idag arbetar redan med hållbarhet integrerat i sin verksamhet för att den helt enkelt är den bästa affären. Genom ystadmodellens fem steg synligörs affären bakom hållbarhetsmålen, man dockar in sin värdekedjas styrkor och utmaningar i de globala målen och skapar på så sätt en en tydligare bild över var man är och vart man ska samt vad nästa steg är. Både på kort och lång sikt.

Publicerad 2022-01-14, Uppdaterad 2024-02-26