2024

Arbetsutsskots protokoll:

Protokoll arbetsuttskott 20240125 §§

Protokoll arbetsuttskott 20240307 §§

Protokoll arbetsuttskott 20240411 §§

Protokoll arbetsuttskott 20240507 §§

Protokoll arbetsuttskott 20240604 §§

Protokoll arbetsuttskott 20240912 §§

Protokoll arbetsuttskott 20241010 §§

 

Direktionens protokoll:

Protokoll direktionen 20240206 §§

Protokoll direktionen 20240318 §§

Protokoll direktionen 20240423 §§

Protokoll direktionen 20240521 §§

Protokoll direktionen 20240618 §§

Protokoll direktionen 20240924 §§

Protokoll direktionen 20241022 §§

Protokoll direktionen 20241210 §§

 

 

 

 

Publicerad 2024-02-05