Ska du flytta?

Tänk på att anmäla eller säga upp dina abonnemang i god tid före flytt. För el, fjärrvärme, vatten och avlopp och sophantering gäller senast 14 dagar innan in- eller utflyttning.

Om du är osäker när det gäller tjänsterna i fibernätet - kontakta företag som du har ditt bredband, tv och/eller telefoni hos för att få reda på vilken uppsägningstid du har.

Flyttanmälan och Uppsägning gör du hos kundtjänst tel.  0411- 57 76 80 eller per mail: kundtjanst@ystad.se.

Vill du ha information om hur man byter elhandlare, om mätaravläsning eller om rutiner vid in- och utflyttning?